BAN PHỤ TRÁCH BẢN TIN THĐL 17 

Bài Vở: Nguyễn Công Thuần  
             404 Old Lane Road, Vestal, NY.13850-3515, USA  
Tel. : 607-729-1409 (Nhà);  607-762-4273 (Sở)  
Fax : 607-762-4682 (Sở)  
E-mail: thuancongnguyen@worldnet.att.net (Nhà)  
            thuannguyen@juno.com (Nhà)  
            tcnguyen@nyseg.com (Sở)  

Trình Bày, Ấn Loát, Và Phân Phối: Đào Hữu Hạnh  
11812 Easy Way, Garden Grove, CA.92640, USA  
Tel. : 714-537-4539 (Nhà)  
E-mail: bronson@ vinet.com (Nhà)  
           h5@ juno.com (Nhà)  

Tiền Bạc: Lê Minh Quân  
340 E. Mooney Drive #A, Monterey Park, CA.91754, USA  
Tel. : 818-572-3078 (Nhà);     909-606-5070 (Sở) 

Đại Diện Các Vùng: 
Đông Hoa Kỳ: Nguyễn Công Thuần 
(Địa chỉ như trên) 

Trung Hoa Kỳ: Đỗ Thị Như Mai (Mrs. Nguyễn Khắc Minh)  
14515 Lorne Drive, Houston, TX.77049, USA  
Tel. : 713-458-7127 (Nhà);    713-792-4483 (Sở)  
E-mail: mdo@ admin4.hsc.uth.tmc.edu (Sở)  

Tây Bắc Hoa Kỳ: Hoàng Gia Thụy  
112 Hemlock Ct., Hercules, CA.94547, USA  
Tel. : 510-799-6797 (Nhà);       540-286-4787 (Sở)  
E-mail: tghoang@ juno.com (Nhà)  
           t4hhoang@ t4ws.dot.ca.gov (Sở)  

Tây Nam Hoa Kỳ: Nguyễn Văn Dậu  
6102 Comanche Drive, Westminster, CA.92683, USA  
Tel. : 714-898-5172 (Nhà);       310-604-8739 (Sở)  
E-mail: daunguyen@juno.com (Nhà)  

Gia Nã Đại: Lê Quang Văn  
7115 - 143A Street, Surrey, B.C.V3W-0Y3, Canada  
Tel. : 604-596-6992 (Nhà)  
Fax : 604-822-2247 (Nhà)  
E-mail: vanle@smartt.com (Nhà)  

Âu Châu: Phạm Hữu Bình  
12 Allée Montesquieu, 77186 Noisiel, France  
Tel. : 60-05-69-57 (Nhà)  
E-mail: hubertpham@compuserve.com (Nhà) 

Úc Châu: Đặng Vũ Thám  
35 Carnegie St., West Lake, QLD.4074, Australia  
Tel. :  
E-mail: thamdang@mailbox.uq.edu.au  

Á Châu: Lê Mạnh Trùy  
Icho-danchi 35-402 Kami-ida  
2670 Izumi-ku, Yokohama-shi T.245, Japan  
Tel. : 045-803-4163 (Nhà)  
E-mail: truy@imasy.or.jp  

------------------------------------------------------ 
NIÊN LIỄM SINH HOẠT TRUNG BÌNH LÀ 30 US$,  
CÁC THÂN HỮU ĐÃ NHỚ ĐÓNG CHƯA?