Thơ Chúc Tết 

(Thân mến gửi cô chú Th.) 

Ơn Trời Phật vợ chồng bảy chục,
Tuổi tuy già sức lực chưa suy,
Kể từ bỏ nước ra đi,
Riêng mình nào biết chuyện gì xảy ra.

Nay cuộc sống gọi là ổn định,
Con cái đều khỏe mạnh tươi vui,
Một nhà đông đủ trong ngoài,
Cháu chung nội ngoại đã mười bốn tên,

Có cháu đã được lên đại học,
Đường tương lai ngang  dọc còn nhiều.
Mừng bao nhiêu nhớ bấy nhiêu,
Tết này chẳng chúc những điều cao xa.

Chúc cô chú một nhà đầm ấm,
Cô đã vui, chú ngẫm càng vui.
Cháu con tất cả nên người,
Làm cho rạng rỡ giống nòi Việt nam.

Nguyễn Hàn Tý