Giỡn tình

Bài của Đào Hữu Hạnh

Em ơi! Con đường em đi đó! Đúng hay sai em?
Hắn rên rỉ nghe thảm thương. Đúng là kẻ thất tình! Rồi một hôm, hắn rống thảm thiết:
Đời tôi cô đơn, nên yêu ai cũng cô đơn,
Đời tôi cô đơn, nên yêu ai cũng không thành...

Trông hắn đâu có đến nỗi nào, tướng tá dung mạo cũng chẳng thua sút ai. Vậy mà thất tình lia chia. Có lẽ hắn mắc bệnh, một là bao tử, hai sâu răng ... Phải ra tay cứu hắn. Một hôm lân la đến bên hắn, nói: Con ghệ chỉ phục kẻ có tài thôi! Ta sẽ biến nhà ngươi thành kẻ biệt tài! Này nhé, thơ tình viết bằng bút bi, bút mực, hàng ngày ghệ nhận hàng tá. Nhà ngươi viết thơ bằng computer, mỗi ngày in một kiểu chữ khác nhau, một năm 365 kiểu, sợ gì em chẳng mết. Ta sẽ truyền nhà ngươi một tuyệt chiêu, gọi là "Nhất Kiếm Hàng Tứ Quỉ". Hắn giương cặp mắt ngờ vực nhìn thấy bắt nực. Này nhé, chỉ cần máy điện toán nhà ngươi có "Winword"  là bắt tay vào việc học nghệ ngay.

Có gì đâu, ta sẽ truyền cho ngươi cách thức đánh máy chữ "ta" của các hãng VNI, VPS, VISCII, và VNU trên máy "tây." Nói nôm na là đánh tiếng "mũi tẹt" trên máy "mũi lõ." Chỉ cần một driver độc nhất, nhà ngươi đánh được hết các kiểu chữ của cả bốn hãng. Mỗi hãng có khoảng 100 kiểu chữ, vị chi nhà ngươi xài những 400 kiểu. Này nhé, chỉ cần nhà ngươi có Winword là xong tất cả. Ngươi về xóa hết các driver của các hãng khác, chỉ xài driver của Windows. Nhà ngươi chỉ tốn có 10 đồng, mua nhu liệu VPSWIN 3.0 là xong tất cả. Nghe cho rõ đây:

I-CÀI VPSWIN.
Khi cài VPSWin 3.0, có một số icons như VNEdit, VPSConverter, VPSTools, VPSKeys. Chỉ sử dụng VPSkeys trong Winword mà thôi, để có thể đánh 4 kiểu chữ.

II-CÀI CÁC FONTS CỦA VPS, VNI, VISCII, VÀ VNU.
Dùng Add fonts hoặc Install new font của Windows cài các loại fonts Việt dưới dạng TTF (True Type Font) .

III-ĐIỂM MẶT BÁC TÀI (DRIVER).
Bác tài (driver) VPSKeys khi bấm chuột vào icon sẽ hiện ra một bảng hình vuông, mang tên VPSKeys 3.0b (Hình H.1). Nhìn vào sẽ thấy:
1- Hai ô vuông nhỏ phía trên cùng, bên mặt ô mang chữ VPSKEYS version 3.0, có tên Ở Trên và Tốc Ký. Ngay phiá dưới là nút Sửa. Đề nghị để trống các ô nầy.
2- Ngay bên dưới là hai ô nhỏ mang tên Chính Tả (bíp khi chữ sai) và Tự Điển (kiểm soát chính tả).
a- Ô mang tên Chính Tả, nếu cho dấu X vào thì khi đánh máy sai chính tả, sẽ nghe tiếng bíp. Nhưng khi đánh đúng tiếng ngoại quốc, nó cũng bíp, rất nhức đầu. Đề nghị: không chọn.
b- Ô mang tên Tự Điển, nếu chọn, khi mở Winword, một pop up menu sẽ hiện ra và chữ viết đúng sẽ hiện ra. Đề nghị: không chọn.
3-Ngay bên dưới là Cách Đánh với hai nhiệm ý Việt Nam và Địa Phương. Đề nghị: chọn Việt Nam. Ngoài ra muốn đổi từ "mốt" nầy sang "mốt" khác, chỉ việc bấm Alt+Shift.
4-Bên ngoài cùng tay mặt bảng VPSKeys là một hàng dọc 5 nút chữ nhật lần lượt mang tên OK, Ngưng , Giúp Đỡ, Biên Soạn, và Sửa Nút Dấu.
a- Bấm vào OK để hữu hiệu hóa Bác Tài (driver).
b- Bấm vào Ngưng để cho Bác Tài nghỉ việc.
     c- Bấm vào Sửa Nút Dấu để đổi hãng chữ. Đây là ba nút thường dùng nhất.

IV-TU CHÆNH BÁC TÀI.
Trong thí dụ bài viết nầy, font VNI được đề cập tới :
1- Bấm chuột vào ô Sửa Nút Dấu, một bảng khác hiện ra (Hình H.2) và có tên VPSKeys Config (viết tắt configuration).
2- Phía trên cùng là Sửa Bảng Mã, tiếp theo là một ô hình chữ nhật màu trắng, kế bên có mũi tên hướng hạ. Bấm vào mũi tên nầy để chọn font muốn sử dụng. Trong bài viết nầy, font sử dụng là VNI, có nghĩa là bất kỳ font nào có 3 chữ VNI khởi đầu, đều hiệu nghiệm.
3- Ô bên dưới là Chọn Nút. Có hai nhiệm ý: Thường và Mệnh Lệnh. Đề nghị: chọn Thường.
4- Vùng lớn phía dưới là các chữ a mang dấu sắc, huyền, hỏi, v.v... Những ô trắng nhỏ tương ứng phía dưới là 1, 2, 3, v.v... Đề nghị : 1 (sắc), 2 (huyền), 3 (hỏi), 4 (ngã), 5 (nặng), 6 (â), 7 (ơ), 8 (ă), và 9 để  gạch ngang chữ đ.
5- Nút thoát dùng để "chạy làng" có nghĩa là khi đánh số sau nguyên âm, số biến thành dấu. Muốn chạy làng, khi đánh nguyên âm xong, trước khi đánh số, đánh dấu thoát. Thí dụ: khi viết E1, nếu đánh máy ngay sẽ thành É. Muốn đánh đúng phải dùng dấu thoát rồi mới đánh tới số 1. Đề nghị dấu thoát là: \. Một đề nghị nữa: các dấu sắc, huyền, hỏi, nga,. v.v... nên dùng 1, 2, 3, v.v... VNU và VPS cũng xài luôn cách bỏ dấu như thế. Và đề nghị không chọn nút đánh dấu đôi.

V-THỬ LÁI BÁC TÀI-
1- Bấm vào mũi tên đỉnh hướng hạ trong hình H.2, một mệnh đơn trích dọc (pull down menu) hiện ra.
2- Nhìn kỹ sẽ thấy từ trên xuống dưới (hình H.3): VPS, ThinArt, Vietware, VISCII, VNI, VNLab, VNS tiêu chuẩn, và VNU.
3- Chỉ chú ý đến VPS, VISCII, VNI, và VNU.
4- Chọn một trong 4 fonts.Thí dụ: VPS.
5- Một bảng Warning (Hình H.4) hiện ra. Đề nghị :chọn Thay Đổi.
6- Bấm OK để trở về VPSKeys 3.0.
7-Bấm OK để hữu hiệu hóa Bác tài.
Bây giờ, khởi động Winword, chọn font thích hợp và cứ thế mà gõ...
"S...á...i... P...h...ụ..." Hắn báo tin thành công mỹ mãn và mời tôi chiều nay ghé nhà hàng Huê Liên ăn thịt Ông...Thầy!

Đào Hữu Hạnh