Thông Báo Họp Mặt Hè  98
Đại Hội Thân Hữu Điện Lực Việt Nam Hải Ngoại năm 1998 được tổ chức tại vùng
THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN
  • Từ chiều ngày 03 tháng 07 năm 1998
  • Đến sáng ngày 06 tháng 07 năm 1998
 
Ban Tổ chức
Lê Tấn Tuyển
Trần Đinh
Lữ Châu Hùng
Lê Chí Trường
Trần Văn Phúc
Ban Cố Vấn
Ngô Quý Thiều
Ngô Đức Huấn
Nguyễn Văn Di
Lâm Văn Xừng
Nguyễn Công Thuần