Đại Hội họp mặt THDL hè 1999.

 
Từ trưa thứ Sáu 
02/07/99 đến 
trưa Chúa Nhật 04/07/99 .
Địa điểm:
Vùng ngoại ô Montreal, 
Canada .

Ban tổ chức: Hoàng Mạnh Cần, Nguyễn Văn Thích, Trương Hữu Lượng, Trương Sĩ Thực, Nguyễn Văn Rong.
Ban tổ chức sẽ phổ biến thông báo chính thức vào khoảng sau New Year.