THDL SỐ 18
Thư Từ Liên Lạc 
Thư Giáng sinh
Thơ Chúc Tết (Thơ)
Những Ngày Xưa Trân Quý 
Đa Nhim Vĩnh Biệt Một Người
Một Kỷ Niệm 
Lá Thơ Thân Hữu Miền Bắc Cali 
Nostalgia 
Thơ Chu Hoành .
Cửa Tiệm XDĐ Ở Chợ Bến Thành
Nhứt Tướng Công Thành
Mấy Người Bạn Xưa 
Một Tấm Lòng 
Mẹ (Thơ) 
Ăn Chay 
Nhìn Lại Thấy Mình Già
Nhà Tôi (Thơ) 
Học Lạc & Đông Hồ 
Vô Minh 
Tìm Hiểu 
Ranh Ngôn 
The Time Is Now (Thơ)
Hình Ảnh Sinh Hoạt ... Số 18 
Họp Mặt THĐL Hè 98 
Về Với Đại Hội Miền Đông 98 
Đám Tang Thân Hữu Ngô Quí Thiều
Vĩnh Biệt Triệu Công Quay 
Vĩnh Biệt Âu Dương Duy: 
Sổ Tay Sinh Hoạt ... Số 18 
Báo Cáo Tài Chánh ... Số 18 
Danh Sách THDLVN Hải Ngoại
Phân Ưu
Vui cười
Đại Hội Họp Mặt THĐL Hè 1999 
(Phụ trách) Nguyễn Công Thuần
 Nguyễn Trọng Dũng 
 Nguyễn Hàn Tý 
Phương Nam 
Bùi Thọ Tiếng 
 Đinh Văn Trai 
Tràm Cà Mau 
Nguyễn Quang Hữu 
 Chu Hoành 
Đinh Công Nghĩa 
 Phạm Hữu Bình 
 Phạm Văn Khắn 
 An Nghiêm 
Nhật Thanh 
 Diệu Tâm 
Hồ Văn Phong 
  Nguyễn Hàn Tý 
 ĐCN 
 Phạm Vô Bình 
(Trích) Liên mạng 
(Trích) Liên mạng 
(Cóp nhặt) Nguyễn Trọng Dũng 
THĐL 
 Minh Liên 2 
 Lâm Quang Tới 
 Nguyễn Công Thuần 
(Đúc kết một số vi thư)   Nhiều TH
Đặng Vũ Thám ,Trần Trung Tính 
 Ban Biên Tập 
Ban Phụ Trách 
 THĐL 
THĐL 
THĐL 
THDL Montreal