Nhà Tôi

Nhà tôi ở dưới chân đồi,
Có giàn hoa tím bên đồi thông cao.
Thông cao cao vút từng mây,
Mỗi khi gió thoảng lướt cây reo mừng.
Nhà tôi ngõ cụt cuối đường,
Hiếm người qua lại: khôn lường lối ra.
Bao quanh có dãy đồi cao,
Trùng trùng điệp điệp thanh tao mọi bề.
Mùa xuân hoa cỏ xanh tươi,
Mùa hè cỏ úa màu tươi cốm vàng.
Quanh năm chim hót líu lo,
Con lo xây tổ, con lo kiếm mồi.
Nhà tôi cây cỏ xanh vườn,
Hoa lan, hoa cúc, hoa hường, hoa mai.
Xuân về lê trắng điểm cành,
Hoa đào khoe sắc, hoa nhài khoe hương.
Hương thơm nhẹ tỏa đầu nhà,
Chiều chiều ngồi uống chén trà thưởng hoa.
Nhà tôi cửa sổ nhìn sao,
Chị hằng chênh chếch ghé vào buồng tôi.
Nhà tôi không tiếng chuông chùa,
Xa xa văng vẳng gió lùa thông reo.
Nhà tôi khí hậu điều hòa,
Quanh năm mát mẻ, thuận hòa gió mưa.
Nhà tôi hạnh phúc đắp xây,
Con con cháu cháu vui vầy reo vang.
Nhà tôi luôn có tiếng cười,
Bạn bè thăm viếng, người người mến thương.

Nguyễn Hàn Tý