P  H    N    Ư  U

Trong một năm vừa qua
chúng tôi nhận được các tin buồn sau đây :

- Cụ Ông Thân phụ thân hữu Võ Quang Sáng, thất lộc tại Sài gòn, Việt nam
- Cụ Oâng Thân phụ thân hữu Hoàng Đình Khang, cũng là Thúc phụ của nội tướng thân hữu Nguyễn Công Thuần, thất lộc tại California, Hoa kỳ
- Cụ Bà Nhạc mẫu thân hữu Trần Đan Thanh, thất lộc tại New South Wales, Úc đại lợi
 - Cụ Ông Thân phụ thân hữu Nguyễn Trọng Dũng, thất lộc tại California, Hoa kỳ
- Cụ Bà Nhạc mẫu thân hữu Đồng Sĩ Nam, thất lộc tại Sài gòn, Việt nam
- Cụ Ông Thân phụ thân hữu Nguyễn Văn Lộc, thất lộc tại Sài gòn, Việt nam
 - Cụ Ông Thân phụ thân hữu Phan Văn Thịnh, thất lộc tại Sài gòn, Việt nam
 - Nhạc mẫu thân hữu Nguyễn Thạch Cường, mất tại Sài gòn, Việt nam
- Bào huynh thân hữu Đinh Công Nghĩa, mất tại Đồng tháp, Việt nam
- Bào huynh thân hữu Trần Khiết, mất tại Paris, Pháp
 - Phu quân thân hữu Nguyễn Thiện Nữ, mất tại California, Hoa kỳ
 - Thân hữu Triệu Công Quay, mất tại Arizona, Hoa kỳ
 - Thân hữu Ngô Quí Thiều, mất tại Virginia, Hoa kỳ
- Thân hữu Đặng Văn Nhã, mất tại Sài gòn, Việt nam
 - Thân hữu Âu Dương Duy, mất tại Queensland, Úc đại lợi
 - Thân hữu Nguyễn Hữu Độ, mất tại Illinois, Hoa kỳ
- Quý tử thân hữu Phan Thị Kim Chung (phu quân Trần Đình Thu), cũng là cháu của các thân hữu Phan Cung Kỉnh và Phan Ngươn Khoa, mất tại Texas, Hoa kỳ
- Bào đệ các thân hữu Phan Thị Kim Chung, Phan Cung Kỉnh và Phan Ngươn Khoa, mất tại Texas, Hoa kỳ
- Ông Lê Văn Mười (Công ty Dây đồng Thành Mỹ), mất tại Sài gòn, Việt nam

Toàn thể Thân hữu Điện lực Việt nam Hải ngoại
thành kính phân ưu cùng các thân hữu ghi trên và gia đình,
và cầu chúc linh hồn những người quá cố
sớm về nơi yên nghỉ đời đời.