"Ranh Ngôn"
(Trích từ Liên mạng)

1. Có chí thì ... ngứa ghê
2. Con nhà tông không giống lông ... đỡ giống khỉ
3. Gần mực thì đen, gần đèn thì ... cháy
4. Bầu ơi thương lấy bí cùng,  Mai sau có lúc nấu chung một nồi
5. Liệu cơm gắp ... hết
6. Áo nàng vàng, anh về yêu hoa cúc,  Áo nàng xanh, anh ... bán cúc, nuôi gà
7. Tham thì thâm, ... không tham thì dumb
8. Thò tay mà ngắt cọng ngò, Thương em đứt ruột  ăn tô phở bò ... thì hết ngay
9. Thuận vợ, thuận chồng, ... con đông mệt quá
10. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,  Vô duyên đối diện ... cự um sùm
11. Hạt muối chia hai, hạt đường ăn hết
12. Bạn bè có phúc cùng chia, có họa ... trốn sạch
13. Có công mài sắt, có ngày ... chai tay
14. Tay trắng làm nên ... mấy chục ngàn bạc nợ
15. Kiến tha lâu  ... mỏi cẳng
16. Nhất tự vi sư, bán tự ... vô sư  (một chữ cũng là thầy, bán chùa hết còn sư)
17. Nhà sạch thì mát, bát sạch ... tốn xà bông (để rửa)
18. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ ... chạy
19. Môi hở, răng .... hô
20. Máu chảy, ruột đau ... đánh lô-tô (vì sợ)
21. Cá không ăn muối cá ươn,  Con cãi cha mẹ, trăm đường con .... đi
22. Trèo cao ngã đau, ... trèo thấp ngã cũng đau
23. Qua cầu, ngả nón trông cầu,  Cầu bao nhiêu nhịp, tốn (xăng) dầu bấy nhiêu
24. Học một biết mười, ... học mười quên hết
25. Nhất nghệ tinh nhất thân vinh, ... lắm nghệ tinh dễ kiếm job thơm
26. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng ... đỡ mỏi
27. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ... chặt cây nhớ canh cảnh sát
28. Học đi đôi với hành, ... hành đi đôi với tỏi
29. Có tiền, mua tiên cũng ... uổng
30. Chắc như đinh đóng cột ... mục
31. Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Mai sau có lúc ngoài đường "on sale"
32. Ăn trông nồi, ngồi trông ... người bên cạnh
33. Cọng giá cắn đôi, ... Big Mac cắn cả