BÁO CÁO TÀI CHÁNH SỐ 18 (US$)
       
 
(Từ Sau Bản Tin số 17 Đến 30 Tháng 9, 1998)
       
A. PHẦN THU:     Bản tin Tương trợ Cọng
A1. Tồn quỹ từ số 17:   LM Quân giữ: $3,780.28  $0.00  $3,780.28 
    NC Thuầân giữ: $501.68  $1,614.06  $2,115.74 
    Cọng Tồn quỹ: $4,281.96  $1,614.06 $5,896.02 
A2.1. LM Quân nhận (lai rai - ghi theo thứ tự abc):          
  Nguyễn Đình Bá   $50.00  $0.00  $50.00 
  Nguyễn Văn Dậu   $30.00  $15.00  $45.00 
  Từ Mạnh Khang   $30.00  $20.00  $50.00 
  Phạm Văn Khắn   $30.00  $10.00  $40.00 
  Nguyễn Quý Khôi   $30.00  $0.00  $30.00 
  Phan Cung Kỉnh   $30.00  $0.00  $30.00 
  Nguyễn Thị Bạch Mai   $30.00  $0.00  $30.00 
  Nguyễn Hòang Nghĩa   $30.00  $0.00  $30.00 
  Lê Thành Nghiệp   $30.00  $0.00  $30.00 
  Võ Hữu Nhân   $30.00  $0.00  $30.00 
  Lê Minh Quân   $30.00  $0.00  $30.00 
  Hồ Văn Sáu   $30.00  $0.00  $30.00 
  Nguyễn Văn Tích   $20.00  $0.00  $20.00 
    Cọng A2.1:  $400.00  $45.00  $445.00 
A2.2. LM Quân nhận (@Picnic Nam Cali - 23 th. 8, 1998):          
  Đinh Quốc Bảo   $30.00  $0.00  $30.00 
  Phan Như Diệp   $20.00  $0.00  $20.00 
  Phan Thị Hải Hồng   $60.00  $0.00  $60.00 
  Lê Hùng   $20.00  $0.00  $20.00 
  Nguyễn Quý Khôi   $30.00  $0.00  $30.00 
  Trương Công Nghĩa   $20.00  $0.00 $20.00 
  Lê Minh Tư   $20.00  $0.00  $20.00 
    Cọng A2.2:  $200.00  $0.00  $200.00 
    Cọng LM Quân nhận:  $600.00  $45.00  $645.00 
A3.1. NC Thuần nhận (lai rai - ghi theo thứ tự abc):          
  Nguyễn Văn Bạch (AUS$50) $32.17  $0.00  $32.17 
  Lê Văn Bảo   $20.00  $0.00  $20.00 
  Lê Văn Bảy (CAN$100) $30.00  $32.50  $62.50 
  Phạm Hữu Bình   $60.00  $40.00  $100.00 
  Bùi Minh Chánh   $50.00  $0.00  $50.00 
  Nguyễn Thạch Cường   $50.00  $0.00  $50.00 
  Trần Văn Dần (50-10) $40.00  $0.00  $40.00 
  Trương Ngọc Diệp   $30.00  $0.00  $30.00 
  Trịnh Hữu Dục   $30.00  $0.00  $30.00 
  Dương Thiệu Dụng   $30.00  $10.00  $40.00 
  Nguyễn Tấn Đạt (AUS$50)+30 $32.17  $30.00  $62.17 
  Nguyễn Thị Huyền Hoa (AUS$50) $28.39 $0.00  $28.39 
  Nguyễn Thị Kim Hoa (AUS$50) $28.39  $0.00  $28.39 
  Lê Hựu Hoàng (CAN$50) $35.71  $0.00  $35.71 
  Chu Hoành   $30.00  $0.00  $30.00 
  Nguyễn Khắc Huề   $30.00  $0.00  $30.00 
  Đặng Ngọc Hùng   $50.00  $0.00  $50.00 
  Lữ Châu Hùng   $30.00  $0.00  $30.00 
  Nguyễn Thị Song Hương (AUS$100) $56.78  $0.00  $56.78 
  Nguyễn Quang Hưởng   $30.00  $0.00  $30.00 
  Nguyễn Quang Hữu   $30.00  $0.00  $30.00 
  Đoàn Tuấn Khanh   $50.00  $0.00  $50.00 
  Ngô Đức Kim (AUS$20) $12.87  $0.00  $12.87 
  Trần Bá Lân (AUS$50) $32.17  $0.00  $32.17 
  Đinh Viết Lễ   $30.00  $20.00  $50.00 
  Trần Quang Lộc   $50.00  $0.00  $50.00 
  Lê Văn Lợi   $60.00  $0.00  $60.00 
  Trương Hữu Lượng (CAN$100) $71.43  $0.00  $71.43 
  Đỗ Thị Như Mai   $60.00  $40.00  $100.00 
  Trần Văn Minh   $30.00  $0.00  $30.00 
  Lê Trọng Mưu   $30.00  $0.00  $30.00 
  Trịnh Gia Mỹ   $30.00  $0.00  $30.00 
  Đoàn Thị Phương Nam   $30.00  $0.00  $30.00 
  Hà Kim Ngọc (AUS$50) $32.17  $0.00  $32.17 
  Bà Đỗ Trọng Phúc   $30.00  $0.00  $30.00 
  Lê Quang Phùng   $15.70  $0.00  $15.70 
  Đào Kim Quan (AUS$50) $32.17  $0.00  $32.17 
  Nguyễn Ngọc Quế   $50.00  $0.00  $50.00 
  Lê Vĩnh Quyên   $30.00  $0.00  $30.00 
  Trần Bá Sách   $60.00  $0.00  $60.00 
  Nguyễn Văn Sáng   $30.00  $0.00  $30.00 
  Nguyễn Khắc Tâm   $30.00  $0.00  $30.00 
  Trần Long Thạch   $30.00  $0.00  $30.00 
  Trần Đan Thanh (AUS$50) $32.17  $0.00  $32.17 
  Võ Văn Thanh   $50.00  $0.00  $50.00 
  Chung Phước Thành   $50.00  $0.00  $50.00 
  Nguyễn Văn Thích (CAN$60) $42.86  $0.00  $42.86 
  Đinh Duy Thịnh   $30.00  $0.00  $30.00 
  Nguyễn Kim Thới   $30.00  $0.00  $30.00 
  Nguyễn Hoàng Thu (AUS$30) $19.30  $0.00  $19.30 
  Bùi Thọ Tiếng   $30.00  $0.00  $30.00 
  Vĩnh Tiếu   $30.00  $0.00  $30.00 
  Đinh Văn Trai   $30.00  $0.00  $30.00 
  Lâm Dân Trường   $30.00  $0.00  $30.00 
  Hồ Văn Trượng   $20.00  $0.00  $20.00 
  Lữ Anh Tú   $30.00  $0.00  $30.00 
  Đỗ Văn Tùng   $25.00  $0.00  $25.00 
  Nguyễn Bạch Tuyết   $30.00  $0.00  $30.00 
  Nguyễn Văn Tương   $50.00  $0.00  $50.00 
  Kha Văn Tỷ   $30.00  $0.00  $30.00 
  Huỳnh Vân   $30.00  $0.00  $30.00 
  Khúc Vượng (AUS$50) $28.39  $0.00  $28.39 
  Lâm Văn Xừng   $60.00  $40.00  $100.00 
    Cọng A3.1:  $2,257.84  $212.50  $2,470.34 
A3.2. NC Thuần nhận @Đại hội 98 @HTĐ (kể cả tiền còn dư của Ban tổ chứcï):          
  Lê Thúc Căn (BTC) $33.13  $0.00  $33.13 
  Hoàng Mạnh Cần   $60.00  $51.01  $111.01 
  Nguyễn Văn Dậu   $20.00  $0.00  $20.00 
  Nguyễn Văn Di (BTC+50) $30.00  $53.13  $83.13 
  Dương Thiệu Dụng (BTC) $33.13  $0.00  $33.13 
  Trần Đinh (BTC) $33.13  $0.00  $33.13 
  Trần Háo Đức   $20.00  $0.00  $20.00 
  Lê Công Huấn   $39.84  $0.00  $39.84 
  Ngô Đức Huấn (BTC+60) $60.00  $33.13  $93.13 
  Lữ Châu Hùng (BTC+100) $60.00  $73.13  $133.13 
  Từ Mạnh Khang   $50.00  $50.00  $100.00 
  Phạm Văn Minh   $20.00  $0.00  $20.00 
  Trần Ngầu   $60.00  $46.48  $106.48 
  Hồ Tấn Phát   $50.00  $50.00  $100.00 
  Hồ Văn Phong (BTC+36.22) $60.00  $9.35  $69.35 
  Bà Đỗ Trọng Phúc (BTC) $33.13  $0.00  $33.13 
  Trần Văn Phúc (BTC+50.05) $60.00  $23.18  $83.18 
  Đổng Văn Quân   $30.35  $0.00  $30.35 
  Võ Văn Thanh (BTC) $33.13  $0.00  $33.13 
  Nguyễn Công Thuần (BTC) $33.13  $0.00  $33.13 
  Hoàng Gia Thụy   $20.00  $0.00  $20.00 
  Phạm Long Thượng   $20.00  $0.00  $20.00 
  Nguyễn Xuân Thu   $50.00  $50.00  $100.00 
  Trần Trung Tính   $30.00  $23.81  $53.81 
  Lâm Quang Tới   $60.00  $37.45  $97.45 
  Lê Chí Trường (BTC) $33.13  $0.00  $33.13 
  Lê Tấn Tuyển (BTC) $33.13  $0.00  $33.13 
  Lâm Văn Xừng (BTC+46) $30.00  $49.13  $79.13 
    Cọng A3.2:  $1,095.23  $549.80  $1,645.03 
A3.3. NC Thuần nhận (theo danh sách của thân hữu HG Thuỵ - Bắc Cali):          
  Nguyễn Sĩ Chính   $30.00  $0.00  $30.00 
  Nguyễn Trọng Dũng   $25.00  $0.00  $25.00 
  Phạm Quang Đẩu   $30.00  $0.00  $30.00 
  Nguyễn Giụ Hùng   $20.00  $0.00  $20.00 
  Nguyễn Văn Lộc   $20.00  $0.00  $20.00 
  Trưương Đình Ngọc   $20.00  $0.00  $20.00 
  Nguyễn Thiệp   $20.00  $0.00  $20.00 
  Phạm Huy Thịnh   $30.00  $0.00  $30.00 
  Hoàng Gia Thụy   $30.00  $0.00  $30.00 
  Nguyễn Huy Tiên   $20.00  $0.00  $20.00 
  Huỳnh Kim Tuyến   $20.00  $0.00  $20.00 
  Nguyễn Hàn Tý   $20.00  $0.00  $20.00 
  Phan Văn Viện   $40.00  $0.00  $40.00 
  Nguyễn Cường Việt   $30.00  $0.00  $30.00 
    Cọng A3.3:  $355.00  $0.00  $355.00 
    Cọng NC Thuần nhận:  $3,708.07  $762.30  $4,470.37 
    Tổng cọng phần thu: $4,308.07  $807.30  $5,115.37 
    Tổng cọng phần thu và tồn quỹ: $8,590.03  $2,421.36  $11,011.39
B. PHẦN CHI:          
B1. ĐH Hạnh chi:   Aán loát bản tin số 17: $1,300.00  $0.00  $1,300.00 
    Halftone hình bản tin số 17: $100.00  $0.00  $100.00 
    Layout artwork bản tin số 17: $150.00  $0.00  $150.00 
    Phân phối bản tin số 17: $850.00  $0.00  $850.00 
    Cọng ĐH Hạnh chi: $2,400.00  $0.00  $2,400.00 
B2. NC Thuần chi:   Phân phối bổ túc bản tin: $115.00  $0.00  $115.00 
    Liên lạc phối hợp sinh hoạt: $75.00  $0.00  $75.00 
    Sửa soạn bản tin số 18: $98.00  $0.00  $98.00 
    Tương trợ VN Tết 98: $0.00  $830.00  $830.00 
    Tương trợ VN Tết 98 (TH NT Đạt phụ trách): $0.00  $30.00  $30.00 
    Cọng NC Thuần chi: $288.00  $860.00  $1,148.00 
    Tổng cọng phần chi: $2,688.00  $860.00  $3,548.00 
C. TỔN QUỸ:          
    Tồn quỹ cuối số 18: $5,902.03  $1,561.36  $7,463.39 
    Trong đó LM Quân giữ: $5,675.28  $0.00  $5,675.28 
    NC Thuầân giữ: $226.75  $1,561.36  $1,788.11