The time is now

      If you are ever going to love me,
     Love me now, while I can know
     The sweet and tender feelings
     Which from true affection flow.
     Love me now
     While I am living
     Do not wait until I'm gone
     And then have it chiseled in marble,
     Sweet words on ice cold stone\.
     If you have tender thought of me,
     Please tell me now.
     If you wait until I am sleeping,
     Never to awaken,
     There will be death between us,
     And I won't hear you then
     So, if you love me, even a little bit,
     Let me know it while I am living
     So I can treasure it.

Tôi cóp nhặt được từ mục "Lá thư miền Đông" của Ký Giả Hạng Bét đăng trên một nhật báo địa phương đề ngày 14 th. 10/1991. Trong bài báo người viết trích dẫn bài thơ với ghi chú "Author unknown" và rồi dịch lại như sau:

 Nếu người có bao giờ yêu ta,
Hãy yêu ta vào lúc này
Lúc ta còn biết được những tình cảm
 dịu dàng đằm thắm
Chảy tuôn từ trái tim tình cảm đích
     thực
Hãy yêu ta vào lúc này
Khi ta còn đang sống
Đừng đợi đến lúc ta đã ra đi
Rồi mới khắc những lời âu yếm đó
 lên bia đá,
Những lời nói ngọt ngào trên đá
lạnh băng
Nếu người định nói những điều trìu
 mến,

Hãy nói cho ta nghe ngay bây giờ.
Nếu đợi đến khi ta yên ngủ
Không bao giờ thức dậy
Thì lúc đó giữa chúng ta
Đã có cái chết len vào giữa
Và ta sẽ không còn nghe được tiếng
 của người.
Vì thế nên, nếu người có yêu ta,
Cho dù là một chút thôi,
Hãy cho ta biết trong lúc ta còn
sống,
Để ta có thể trân quý những tình
cảm ấy.

(Nguyễn Trọng Dũng cóp nhặt)