Thơ Chúc Tết

(Thân gửi cô chú Th.)

Bạn hiền tri kỷ có mấy ai,
Muôn dặm trùng dương vẫn nhắc hoài.

Đầu Xuân khoe sắc hoa đào nở,
Cuối Đông hương tỏa nhánh thủy tiên.

Hăm hai năm trước từ bỏ nước,
Bảy mốt (*) năm sau nhớ tới làng.

Một nhà đông đủ con cùng cháu,
Nội ngoại gái trai chaün mười lăm.

Đất khách quê người đem tài sức,
Gia đình chung góp vượt gian nan.

Ngày Xuân nhớ đến bạn hiền,
Giáng sinh đang đến, Mậu Dần sắp sang.

Phúc, Quý, Khang, Ninh, cầu cô chú,
Thọ đủ trăm năm hưởng lộc Trời.

Tự do hai chữ đừng quên nhé,
Dân chủ nhân quyền quyết đấu tranh.

Sao cho đất nước yên hàn,
Cho giòng Lạc Việt vẻ vang muôn đời.

Nguyễn Hàn Tý

(*) 71 tuổi