C H Ú C M Ừ N G
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Trong một năm vừa qua
          chúng tôi nhận được các tin vui đám cưới sau đây :

- Con trai thân hữu Nguyễn Kim Thới (Belgium), tại Brussells, Bỉ
- Con trai thân hữu Lê Bá Trực (New Jersey), tại San Francisco (CA), Hoa kỳ
- Con trai thân hữu Nguyễn Văn Thích (Quebec), tại Montreal, Gia nã đại
- Con trai thân hữu Hồ Văn Phong (Massachusetts), tại Boston, Hoa kỳ
- Con trai thân hữu Ngô Duy Đức (Washington), tại Seattle, Hoa kỳ
- Con trai thân hữu Dương Thiệu Dụng (Maryland), tại Olympia (WA) và Rockville (MD), Hoa kỳ
- Con trai thân hữu Nguyễn Công Chánh (California), tại San Francisco, Hoa kỳ
- Con trai thân hữu Nguyễn Trung Thu (Ontario), tại Mississauga, Gia nã đại
- Con trai thân hữu Nguyễn Quang Hưởng (California), tại Sacramento, Hoa kỳ
- Con trai thân hữu Nguyễn Huy Tiên (California), tại Houston (TX), Hoa kỳ
- Con trai thân hữu Nguyễn Văn Dậu (California), tại Little Saigon, Hoa kỳ
- Con trai thân hữu Dương Kích Nhưỡng (California), tại San Jose, Hoa kỳ
- Con trai thân hữu Trần Long Thạch (Newfoundland), tại St.Johnís, và con gái tại Mississauga (Ontario), Gia nã đại
- Con trai thân hữu Nguyễn Công Hiệp (Pennsylvania), tại Lancaster, và con gái tại Philadelphia, Hoa kỳ
- Con gái thân hữu Nguyễn Ngọc Quế (Paris), tại Paris, Pháp
- Con gái thân hữu Đồng Sĩ Nam (California), tại Los Angeles, Hoa kỳ
- Con gái thân hữu Nguyễn Tranh Chiếu (New Jersey), tại Singapore và Washington DC, Hoa kỳ
- Con gái thân hữu Nguyễn Khắc Tâm (Ontario), tại Toronto, Gia nã đại
- Con gái thân hữu Lê Văn Bảy (Ontario), tại Stratford, Gia nã đại
- Con gái thân hữu Nguyễn Quý Khôi (California), tại Little Saigon, Hoa kỳ
- Con gái thân hữu Phan Xuân Hùng (California), tại Little Saigon, Hoa kỳ
- Con gái thân hữu Đỗ Thị Như Mai (Texas), tại Houston, Hoa kỳ
- Con gái thân hữu Từ Mạnh Khang (California), tại Little Saigon, Hoa kỳ
- Con gái thân hữu Nguyễn Thị Huyền Hoa (Queensland), tại Brisbane, Úc đại lợi
Toàn thể Thân hữu Điện lực Việt nam Hải ngoại hân hoan chung vui với các thân hữu ghi trên và gia đình, và cầu chúc cô dâu chú rể hạnh phúc trọn đời.