thênh thang

xe tuy cũ nhưng vẫn còn chạy tốt
nhà không sang, thừa thãi nắng mưa che
nghề tầm thường nhưng cũng đời đủ sống
chẳng lao tâm, lao lực khó trăm bề
tiền không nhiều mà lòng vui thanh thản
chẳng nợ nần vay mượn nỗi tân toan
thân vẫn bệnh nhưng còn di chuyển được
là sũng ân phần phước của trời ban
mắt không tinh nhưng còn nhìn trời đất
thấy dáng hình thân ái của người thương
tai vẫn còn nghe lời ca tiếng hát
cơm rau dưa, ngon thấm miệng vô thường
chẳng gấm hoa, áo quần vừa đủ ấm
một giờ vui, sống hết một giờ vui
bụi công danh, đời chưa hề bẩn lấm
hồn thênh thang ươm hạnh phúc ngọt bùi

Tràm Cà Mau