Bực Bội

 

Thơ của Chu Hoành

Ôi chà! Những tiếng cúc cu,

Làm cho giấc mộng đêm thu không thành!

Ghê thay! Gà trống đa tình,

Gáy chi gáy mãi để cho mình chẳng ngủ yên!

Ai rằng miệng nó không thiêng,

Rõ ràng miệng nó đã làm hết sức đảo điên cho các cảnh đời! 

Tớ đang tìm thú yên vui,

Thế mà nó khua tớ dậy nó đặt tớ vào nơi thành sầu!

Thôi từ nay tớ lạy van mình,

Để yên cho tớ ngủ mấy vạn mấy ngàn canh cho nó thỏa lòng!

Mặc thây sơ nhân thế họ đèo bòng,

Lâu đài đây không tưởng mà đỉnh chung đây cũng không thèm!

Gà có thiêng thì gọi hộ lũ đàn em,

Để dàn em tỉnh dậy còn phải bon chen với lũ em sau này.

Gà ơi, gà hỡi có hay!

Chu Hoành