Hồi Hương Tân Thời
Thơ chua của Quang Công

Đi cải tạo mút mùa

Trở về thân đói rách

Vừa lê bước tới cửa

Thấy con trẻ chơi đùa!

Những ký ức năm xưa

Trí ta nhớ vanh vách

Nhưng sao chúng kêu lên:

Bố mẹ ơi! Có khách!

Ta là bố đây mà,

Chắc chúng lộn rồi chăng?

Tên công an mặt rằn,

Xốc quần ra coi mặt. 

Bà hàng xóm trợn mắt,

Tay bịt vội lên miệng!

Cơ sự đã rõ ràng,

Cuộc đời sao cay nghiệt!

Bao nhớ nhung yêu thương

Dành về nói với vợï

Những đồ chơi nho nhỏ

Làm cho con trong tù.

Hành trang ta có thế,

Nay thêm nỗi tái tê,

Giữa trưa xương sống lạnh

Lết đi trong cơn mê!

Quang Công