Con Nên Hiểu

Con yêu hỡi! Ngày mai con sẽ lớn

Ở nơi đây thế giới của Tự Do

Nào biết đâu một cuộc sống ấm no

Phải được trả bằng khăn tang, xương trắng??

Con có biết, nơi biển dâu, rừng vắng??

Nơi nông trường, chốn tù ngục, đồng khô?

Bao oan hồn, bao kẻ chết không mồ.

Bao máu lệ, kết thành Tự Do ấy!!

Con nào biết, từ ngày binh lửa dậy,

Biết bao người phải sống kiếp điêu linh!

Biết bao nhiêu chiến sĩ phải hy sinh!

Để gìn giữ mảnh dư đồ Việt quốc!!?

Con nên hiểu, kể từ khi lập quốc,

Hùng vương xưa, nay đã bốn ngàn năm

Trải bao đời Ngô, Việt, Lý, Lê, Trần,

Bao xương trắng, máu hồng vun đất Tổ?!?

Giang sơn Việt được tạo bằng gian khổ

Bằng mồ hôi, nước mắt, với hy sinh,

Của mẹ cha, của chinh phụ chung tình

Của chiến sĩ, của mọi người dân Việt!!

Quê hương Việt, dòng Cửu long chảy xiết

Rừng Chí linh, Hồng lĩnh, đất Lam sơn,

Lê Lợi xưa, cố nén mối căm hờn,

Rèn dũng khí để chờ ngày phục quốc!!

Con nên hiểu, dầu sống xa Tổ quốc,

Con vẫn là người Việt nước Nam ta,

Con phải yêu Tổ quốc nước non nhà

Yêu lịch sử , nhớ công ơn Tiên tổ!!

Con phải nhớ bao nhiêu người đói khổ!!

Ở quê xưa, đang hướng vọng về đây!

Nào ai đang hạnh phúc ấm no đầy??

Xin một phút hướng lòng về Tổ quốc!!

Con nên hiểu, buồn nào hơn vong quốc??

Tổ chim quyên, người phải có cội nguồn!!

Mẹ mong con hằng ghi nhớ luôn luôn!!

Dẫu con sống xa Quê Cha Đất Mẹ.

Sương Lam