Y chang

Bài của Trương Ngọc Diệp 

Thưa quí vị, 

Tôi xin kể lại hầu quí vị một câu chuyện ngắn mà tôi được nghe.

Số là một ông báù hộ kia hay có tánh nghi ngờ người chung quanh, dù rằng ông cũng được tiếng là một mạnh thường quân, chiêu hiền đãi sĩ.

Một hôm, ông gọi một tay thân tín, hơi ngây ngô một chút, nhưng ông xét ra trung thành và ăn ngay nói thẳng, để giao một công tác mật. Oâng muốn biết một tay hảo hớn mà ông mở rộng vòng tay tiếp đón, nhưng mà tiếc thay, ông chưa biết rõ tay này như thế nào, có đáng giữ lâu dài dưới trướng không.

Ông dặn dò tay em nên kín đáo dò xét đối tượng và báo cáo gấp cho ông.

(Câu chuyện không ghi rõ là công tác kéo dài bao lâu mới xong, nhưng tôi đoán ít nhứt cũng phải ... mười năm.)

Việc gì phải đến đã đến. Ông bá hộ hỏi tên thân tín (nay đã lụm cụm vì công tác kéo dài khá lâu) kết quả điều tra như thế nào. Tên bộ hạ khúm núm, nhưng không nói được câu nào. 

Oâng bá hộ quát: "Mày không biết gì hết hả. Nhiều năm công tác phí đi đoong rồi phải không? Thôi để tao hỏi. Hỏi tới đâu thì trả lời tới đoù."

Hỏi: "Nó biết tao mấy vợ?"

Trả lời: "Ba bà công khai, và nửa chục ẩn danh đầu trên xóm dưới."

Hỏi: "Nó biết tao thâu bao nhiêu lúa hàng năm?"

Trả lời: "8000 giạ."

Hỏi: "Nó biết tao có bao nhiêu đứa con rơi?"

Trả lời: "Nó nói nhiều lắm, một trong số đó là con đó."

Oâng bá hộ: "... Như thế cũng tạm đủ. Sao thằng đó nó biết rõ như vậy? Vậy mầy làm cách nào để dò xét nó và chứng minh nó biết được những điều trên đây?"

Trả lời: "Thưa dễ thôi. Con vô cùng khéo léo hỏi nó câu nầy, câu nọ và nó trả lời:"Thì cái gì tao nghe biết cũng y chang như mầy." Aáy vậy mà con cũng phải rà lại sự kiện rất lâu trước khi báo cáo với ông."

Oâng bá hộ: "Trời ơi, tao nuôi mầy bấy lâu..."

Ghi chú: Câu chuyện trên đây, theo tôi, cũng giống như thuộc loại hỏa tiễn đa đầu. Đầu nầy bắn vào mục tiêu nầy, đầu kia bắn vào mục tiêu kia. Oâng bá hộ nhà ta, hay cái thằng cha mắc dịch nào đó ở xứ Togo mà nếu ở trong hoàn cảnh tương tự thì - để cho câu chuyện có màu sắc địa phương - cứ nên cho thay đổi xiêm y, còn bài bản thì cũng... "y chang" vậy.

Xin kính cáo: Nhân vật và cốt chuyện hoàn toàn do tưởng tượng mà có. Bảo đảm không có thật. Viết vội trước thềm năm 2000. 

Trương Ngọc Diệp