Vĩnh Biệt TH Trương Công Thiều

Apr 2, 2000 -Nguyễn Trọng Dũng :

Được tin buồn thân hữu Trương Công Thiều đã từ trần ngày thứ sáu 31/3/2000 tại tư gia, thành phố Haslet, tiểu bang Michigan, hưởng thọ 59 tuổi. Lễ hỏa táng sẽ cử hành ngày thứ hai 3 th. 4/2000.

Xin thông báo cùng thân hữu bốn phương và xin nguyện cầu hương hồn thân hữu Trương Công Thiều siêu thăng Tịnh Độ, tiêu diêu Cực Lạc về nơi cõi Phật.

Địa chỉ th/h TC Thiều : 5293 Haversham Dr, Haslet, MI 48840. Đt nhà 517-349-1747.

Xin quý thân hữu giúp truyền tin này đến các thân hữu khác không có phương tiện nhận email.

Sun, Apr 02, 2000- Hồ Tấn Phát :

Tôi mới vừa được tin buồn: TH Trương Công Thiều vừa qua đời vào thứ sáu 31-3-2000 lúc 11 giờ sáng. Theo cháu Hồng, vợ của Thiều cho biết thì hiện nay Thiều ở tại nhà quàn: George Line, Tel:(517) 482-1533. Gia đình dự trù hỏa táng vào ngày mai thứ hai 3 tháng 4, vào khoảng 11 giờ sáng. Gia đình xin miễn nhận phúng điếu.

Vì thời gian quá cận và không thấy bạn THDL khác trong tiểu bang Michigan, tôi đã thay mặt các anh chị THDL (qua điện thoại) để chia buồn cùng Mme Thiều và gia đình và chúc linh hồn Thiều được sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Mme Thiều cũng cho biết thêm rằng Thiều qua đời một cách bất ngờ, một vài giờ sau khi đi viếng bác sĩ về. Bác sĩcho biết tình trạng chung : tốt.

Thân mến 

Vợ chồng HTPhat

Wed, 5 Apr 2000 - Lê Trực :

Xin thành kính phân ưu với Thân Hữu Điện Lực Bắc Cali về sự ra đi về cõi vĩnh hằng 

của TH Trương Công Thiều ngày 31/3/2000,

Hưởng Thọ 59 tuổi

Nguyện xin cho Hương Hồn TH Trương Công Thiều tiêu diêu nơi cõi Phật.

Đại Diện THĐL-Victoria-Australia

Lê Trực tle@edison.dialix.com.au

PS: -Xin nhờin thư phânưu (Attach file)và trao choGia Đình TH. TC Thiều. Xin cám ơn.