C H Ú C  M Ừ N G 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Trong một năm vừa qua

chúng tôi nhận được các tin vui đám cưới sau đây :
- Con trai (2) thân hữu Võ Kim Bình (California), 11/1999 & 8/2000, tại Little Saigon, Hoa kỳ 

- Con trai thân hữu Đoàn Thị Phương Nam (Texas), 12/1999, tại Houston, Hoa kỳ 

- Con gái thân hữu Nguyễn Văn Bạch (ACT, AUS), 12/1999, tại Higgins, Úc đại lợi

- Con gái thân hữu Phan Như Diệp (California), 12/1999, tại Little Saigon, Hoa kỳ 

- Con gái thân hữu Nguyễn Quốc Khánh (Texas), 3/2000, tại Houston, Hoa kỳ 

- Con trai thân hữu Hồ Văn Sáu (California), 5/2000, tại San Diego, Hoa kỳ 

- Con trai thân hữu Ngô Luơng Phú (California), 5/2000, tại San Francisco, Hoa kỳ 

- Con trai thân hữu Đồng Sĩ Nam (California), 5/2000, tại Los Angeles, Hoa kỳ 

- Con gái thân hữu Từ Mạnh Khang (California), 6/2000, tại Little Saigon, Hoa kỳ 

- Con gái thân hữu Nguyễn Văn Tích (California), 7/2000, tại Little Saigon, Hoa kỳ 

- Con trai thân hữu Nguyễn Quang Hưởng (California), 7/2000, tại Sacramento, Hoa kỳ 

- Con trai thân hữu Lê Khắc Hiệp (British Columbia, CAN), 7/2000, tại Vancouver, Gia nã đại 

- Con gái thân hữu Nguyễn Thị Ngọc Lan (Washington), 7/2000, tại Seattle, Hoa kỳ 

- Con gái thân hữu Nguyễn Trung Thu (Mississauga, CAN), 7/2000, tại Toronto, Gia nã đại 

- Con gái thân hữu Tăng Trọng Nghĩa (Minnesota), 7/2000, tại Little Saigon, Hoa kỳ 

- Con trai thân hữu Hoàng Uông Lễ (California), 8/2000, tại San Francisco, Hoa kỳ 

- Con trai thân hữu Trần Văn Đạt (New Brunswick, CAN), 8/2000, tại Toronto, Gia nã đại 

- Con trai thân hữu Tôn Thất Uẩn (London, ENG), 8/2000, tại London, Anh quốc 

- Con gái thân hữu Trần Trung Tính (California), 9/2000, tại San Diego, Hoa kỳ 

- Con gái thân hữu Ngô Duy Đức (Washington), 9/2000, tại Seattle, Hoa kỳ 

- Con trai thân hữu Lê Chí Trường (Virginia), 9/2000, tại New York City, Hoa kỳ 

- Con gái thân hữu Trần Đinh (Virginia), 9/2000, tại Herndon, Hoa kỳ 

- Con gái thân hữu Hoàng Uông Leã (California), 9/2000, tại San Francisco, Hoa kỳ 

Toàn thể Thân hữu Điện lực Việt nam Hải ngoại

hân hoan chung vui với các thân hữu ghi trên và gia đình,

và cầu chúc cô dâu chú rể hạnh phúc trọn đời.