PHÂN  ƯU

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Trong một năm vừa qua

chúng tôi nhận được các tin buồn sau đây :

 

- Cụ Bà Thân mẫu thân hữu Trương Sỹ Thực (Quebec, CAN), thất lộc tại Montreal, Gia nã đại 

- Cụ Bà Thân mẫu thân hữu Nguyễn Thị Thảo (Quebec, CAN), cũng là bào tỉ của 

cố thân hữu Huỳnh Văn Nghĩa, thất lộc tại Montreal, Gia nã đại 

- Cụ Bà Thân mẫu thân hữu Phan Thị Hải Hồng (California), thất lộc tại California, Hoa kỳ

- Cụ Bà Thân mẫu thân hữu Lê Hùng (California), thất lộc tại Sài gòn, Việt nam

- Cụ Bà Thân mẫu thân hữu Hoàng Gia Thụy (California), thất lộc tại Paris, Pháp

- Cụ Bà Nhạc mẫu thân hữu Ngô Duy Đức (Washington), thất lộc tại Washington, Hoa kỳ 

- Cụ Ông Nhạc phụ thân hữu Nguyễn Văn Toại (Ohio), thất lộc tại California, Hoa kỳ

- Cụ Ông Thân phụ thân hữu Lê Bá Tuân (Ohio), thất lộc tại Virginia, Hoa kỳ

- Cụ Ông Thân phụ thân hữu Trần Văn Trực (Queensland, AUS), thất lộc tại Huế, Việt nam

- Cụ Bà Quả phụ thân hữu Văn Đình Vinh (California),cũng là thân mẫu các thân hữu 

Văn Đình Hoàn, Văn Đình Thạnh, Văn Đình Phúc, ... thất lộc tại California, Hoa kỳ

- Cụ Ông Nhạc phụ thân hữu Huỳnh Trung Hiếu (Ontario,CAN), thất lộc tại Vĩnh long, Việt nam

- Cụ Ông Nhạc phụ thân hữu Đinh Văn Trai (Louisiana), thất lộc tại Louisiana, Hoa kỳ

- Cụ Ông Nhạc phụ thân hữu Đặng Phùng Viễn (British Columbia,CAN), 
thất lộc tại Sài gòn, Việt nam

- Cụ Ông Thân phụ thân hữu Bùi Thị Kim Châm, tức là Nhạc phụ 

thân hữu Nguyễn Văn Thích (Quebec, CAN), thất lộc tại Montreal, Gia nã đại

- Cụ Ông Thân phụ thân hữu Nguyễn Trung Thu (Ontario,CAN), thất lộc tại Sài gòn, Việt nam 

- Bào huynh nội tướng thân hữu Phạm Huy Thịnh (California), mất tại Paris, Pháp

- Bào tỉ thân hữu Nguyễn Quý Khôi (California), mất tại California, Hoa kỳ

- Bào huynh thân hữu Vĩnh Tiếu (Ohio), mất tại California, Hoa kỳ

- Hiền nội thân hữu Kha Tư Khải (Quebec), mất tại Montreal, Gia nã đại 

- Bào huynh thân hữu Nguyễn Thạch Ngọc (Victoria, AUS), mất tại Sài gòn, Việt nam

- Thân hữu Phan Văn Sinh, mất tại California, Hoa kỳ

- Thân hữu Trương Công Thiều, mất tại Michigan, Hoa kỳ

- Thân hữu Phan Xuân Hùng, mất tại California, Hoa kỳ

- Giáo sư Serge Colombo, nguyên giáo sư Trường CĐĐH Sài gòn, thất lộc tại Paris, Pháp

Toàn thể Thân hữu Điện lực Việt nam Hải ngoại

thành kính phân ưu cùng các thân hữu ghi trên và gia đình,

và cầu chúc linh hồn những người quá cố

sớm về nơi yên nghỉ đời đời.