Chu Hoành

(Gửi ông NCT: 

Trước khi chết tôi để lại ít chữ cho ông coi nếu thấy được đăng vào số báo tới,

coi không được thì bỏ đi. Cám ơn. 

Chu Hoành)


Câu Ðối Tết
Tối ba mươi ngửa mặt coi sao

Co hai cẳng đạp thằng bần ra cửa.

Sáng mồng một lắng tai nghe pháo

Giang hai tay ôm ông phú vô nhà.

 

 

Thơ Năm Mới

Khéo bảo nhau rằng mới với me

Ai mà mặc rách chẳng ai nghe

Khăn là bác lọ to bằng rế

Váy lĩnh cô kia quét khắp hè

Công đức tu hành sư có lộng

Xu hào đủng đỉnh mán ngồi xe

Chẳng phong lưu cũng ba ngày Tết

Kiết cú như ai cũng rượu chè.


LTS: Trước Tết Tân Tỵ 2001, chúng tôi nhận được bức thư nguyên văn như trên từ gia đình Cụ Chu Hoành gửi đến, kèm chi phiếu đóng góp hàng nămcho quỹ THÐL. Năm nay Cụ đã 96 tuổi rồi! Nét chữ trên thư, tôi đoán là của con hay cháu Cụ, nhưng chắc chắn là Cụ đã đọc cho cháu viết lại. Câu đối cũng nhưbài thơ trên là của Tú Xương, Cụ Chu Hoành đọc cho cháu viết lại có vài chữ không đúng với các bản thường được phổ biến. Nhưng điều đó có hề gì. Cái chính yếu là tuy Cụ đã có nhiều khó khăn trong việc nói, nghe, đọc và viết, nhưng trí óc Cụ cũng còn đủ minh mẫn để nhớ đến câu đối và bài thơ chúc Tết để đọc cho cháu viết lại, cũng như dặn cháu gửi tiền đóng góp vào sinh hoạt THÐL. Tôi xúc động vô vàn khi nhận được thư và tiền, và bây giờ ngồi gõ lại trang này, tôi vẫn còn thấy mắt mình nhòa lệ.