Tử Luận
Sưu tầm của Jenny Nguyễn
Chết vì yêu thì gọi là Ái Tử
Ngồi đọc báo mà chết gọi là Báo Tử
Chết mà không tìm ra xác gọi là Bất Tử
Chết vì bị phong hàn thì gọi là Cảm Tử

Bị chấy rận cắn chết gọi là Chí Tử

Chết sau khi mọi việc đã hoàn tất gọi là Chu Tử

Chết trong khi đang thi hành công vụ gọi là Công Tử

Chết vì đập đầu vô cửa gọi là Cửa Tử

Do cứu người khác mà chết gọi là Cứu Tử

Em chết gọi là Ðệ Tử

Bị điện giật chết gọi là Ðiện Tử

Nhiều người chết cùng lúc gọi là Ðồng Tử

Chết vật vã dữ dội gọi là Ðộng Tử

Chết đuối dưới sông gọi là Giang Tử

Người chết vì lạnh và thiếu mặc gọi là Hàn Mặc Tử

Ăn ở hiền lành mà chết gọi là Hảo Hài Tử

Hiếu thảo mà chết gọi là Hiếu Tử

Người trong hoàng tộc chết gọi là Hoàng Tử

Chết ngộp trong vũng nước đái là Khai Tử

Người to lớn mà chết gọi là Khổng Tử

Chết một cách lãng xẹt gọi là Lãng Tử

Già chết gọi là Lão Tử

Chết trong rừng gọi là Lâm Tử

Người nọ tiếp theo người kia mà chết là Liên Tử

Bị té ngựa chết gọi là Mã Tử

Không ốm đau mà chết gọi là Mạnh Tử

Mẹ chết gọi là Mẫu Tử

Con trai chết gọi là Nam Tử

Nô đùa nghịch ngợm mà chết gọi là Nghịch Tử

5 người chết riêng rẽ là Ngũ Tử Tư

Chết mà thân thể còn nguyên vẹn gọi là Nguyên Tử

Bị đánh bầm dập mà chết gọi là Nhừ Tử

Con gái chết gọi là Nữ Tử

Chết một cách từ từ nhẹ nhàng gọi là Nương Tử

Chết mà thân thể rữa nát gọi là Phân Tử

Chết một cách chậm chạp từng phần gọi là Phần Tử

Chết để bảo vệ Phật pháp gọi là Phật Tử 

Chồng chết gọi là Phu Tử

Cha chết gọi là Phụ Tử

Lính chết gọi là Quân Tử

Kẻ quý phái chết gọi là Qúi Tử

Khó đẻ mà chết gọi là Sanh Tử

Học trò chết gọi là Sĩ Tử

Thầy giáo chết gọi là Sư Tử

Chết một cách hay ho giỏi giang là Tài Tử

Chết mà còn tặc lưỡi tiếc của là Tặc Tử

Chết trong lúc đang tế lễ là Tế Tử

Bị kẻ thù chặt ra nhiều khúc mà chết gọi là Thái Tử

Chết vì tò mò thì gọi là Thám Tử

Chết trong nhà thờ gọi là Thánh Tử

Vợ chết gọi là Thê Tử

Hy sinh chịu chết thay cho người khác gọi là Thế Tử

Bị Thiên lôi đả chết gọi là Thiên Tử

Ra trận mà chết đầu tiên gọi là Tiên Tử

Uống nước yến mà đau bụng chết gọi là Tiên Yến Tử

Ðang đi mà chết gọi là Tiểu Tử

Chạy theo người khác mà bị chếtTòng Tử

Chết trong trang viên, nông trại gọi là Trang Tử

Chết vì cung tên là Tử Cung

Chết ở nước ngoài là Tử Ngoại

Chết rồi được người khác tế lễ đàng hoàng là Tử Tế

Ði thi mà chết là Tử Thi

Chết trong chùa gọi là Tự Tử

Người đẹp làm bộ yểu điệu mà chết là Yểu Tử

Jenny Nguyễn sưu tầm