Tiễn Biệt

Tình Ta

Nhìn ai sánh bước lên xe hoa đi

Kẻ đứng lại, lệ ứa ướt hàng mi

Tiễn biệt tình ta, ai kia bội ước

Tình đời chào mi, cay đắng thêm chi.

VA, 7/2/2001

Tôn Thất Tụng