TIẾC THƯƠNG...
Anh Bạch ơi! Ra đi không hẹn trước?
Cho lòng bùi ngùi, thương, tiếc, nhớ anh,

Lá còn xanh, sao đã vội lìa cành?

Anh để lại bạn bè bao thương cảm.

Biết chốn trần gian, là nơi dung tạm,

Cõi Niết-Bàn, anh nương bóng, anh đi,

Cầu mong anh sớm theo Ðức Từ Bi,

Miền Cực Lạc cho linh hồn thanh thản.

Hôm nay đây, mới qua mùa Phật Ðản,

Vọng tiếng kinh cầu, đưa tiễn chân anh.

Nhật Thanh Bùi Thọ Tiếng

LTS: TH Hà Thanh Bạch mất tại Houston, ngày 4 tháng 7, 2001, hưởng dương 56 tuổi, đúng vào ngày khai mạc đại hội họp mặt THÐL Victoria 2001. TH BT Tiếng có mặt ở nhà (Houston) ngày hôm đó, đã thay mặt tất cả THÐL VNHN đến chia buồn, phúng điếu tại nhà quàn, dự lễ tại chùa, và đăng báo vùng Houston để phân ưu với tang quyến.

 

PHÚT

BIỆT LY

Anh Hải ơi ! sao đã vội về trời,

Anh bỏ lại cuộc đời đang xanh độ,

Trên thiên tiên, anh buồn, vui, sầu khổ ?

Dưới thế gian, tôi thương, nhớ, ngậm ngùi.

Chốn Houston, anh từ giã cõi đời,

Ðất Texas, tôi kéo lê cuộc sống.

Giờ chia phôi, âm dương sầu riêng bóng,

Phút ly tan, trời đất cũng quay cuồng.

Cõi hư không, còn văng vẳng tiếng chuông,

Nguyện anh Hải, sớm về nơi Tịnh Ðộ.

Nhật Thanh Bùi Thọ Tiếng

LTS: Sau khi dự đám tang TH Hà Thanh Bạch, tới lượt TH Phan Tấn Hải phát giác bị bệnh và đã mất tại Houston, ngày 28 tháng 9, 2001, hưởng thọ 63 tuổi. TH BT Tiếng và các THÐL Houston đã thay mặt tất cả THÐL VNHN đến chia buồn, phúng điếu tại nhà quàn, dự lễ tại chùa, và đăng báo vùng Houston để phân ưu với tang quyến.