C H Ú CM Ừ N G 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Trong một năm vừa qua

chúng tôi nhận được các tin vui đám cưới sau đây :

- Con trai TH Nguyễn Văn Tương (Les Ulis, FRA) tại Paris, Pháp, 7/2000

- Con trai TH Nguyễn Tấn Ðạt (New South Wales, AUS) tại Sydney, NSW, Úc đại lợi, 11/2000

- Con trai TH Lê Hùng (California) tại Little Saigon, CA, Hoa kỳ, 12/2000

- Con gái TH Nguyễn Hoàng Nghĩa (California) tại Little Saigon, CA, Hoa kỳ, 12/2000 

- Con trai TH Nguyễn Công Thuần (New York) tại Mobile, AL, Hoa kỳ, 12/2000

- Con gái TH Nguyễn Giụ Hùng (California) tại San Jose, CA, Hoa kỳ, 12/2000 

- Con gái TH Nguyễn Ngọc Lợi & Nguyễn Thị Hà (Florida) tại Sài gòn, Việt nam, 01/2001 

- Con trai TH Nguyễn Hoàng Thu (New South Wales, AUS) 

tại Sydney, NSW, Úc đại lợi, 01/2001

- Con trai TH Ngô Ðức Huấn (New Jersey) tại Evesham, NJ, Hoa kỳ, 04/2001

- Con gái TH Lâm Văn Xừng (Pennsylvania) tại Rockville, MD, Hoa kỳ, 04/2001

- Con trai TH Hồ Văn Sáu (California) tại San Diego, CA, Hoa kỳ, 05/2001

- Con trai TH Vương Văn An (California) tại San Francisco, CA, Hoa kỳ, 05/2001

- Con gái TH Nguyễn Khắc Tâm & Phạm Thị Ngọc Sương (Ontario, CAN)
tại Toronto, ON., Gia nã đại, 06/2001 

- Con trai TH Nguyễn Văn Di & Nguyễn Vũ Thu Cúc (Pennsylvania)
tại Abington, PA, Hoa kỳ, 06/2001 

- Con gái TH Nguyễn Công Chánh (California) tại Sài gòn, Việt nam, 07/2001 

- Con gái TH Ðặng Phùng Viễn (British Columbia, CAN) tại Surrey, BC., Gia nã đại, 07/2001 

- Con gái TH Phạm Long Thượng (California) tại Little Saigon, CA, Hoa kỳ, 07/2001 

- Con gái TH Nguyễn Văn Thích & Bùi Thị Kim Châm (Quebec, CAN)
tại Brossard, QC., Gia nã đại, 08/2001 

- Con gái TH Nguyễn Trung Hiếu (California) tại Little Saigon, CA, Hoa kỳ, 09/2001

- Con gái TH Lê Văn Lợi & Lê Thị Năm (Ontario, CAN) tại Hamilton, ON., Gia nã đại, 09/2001 

- Con gái TH Nguyễn Văn Dậu (California) tại Little Saigon, CA, Hoa kỳ, 09/2001

- Con gái TH Nguyễn Văn Phong (British Columbia, CAN) tại Surrey, BC., Gia nã đại, 09/2001 

Toàn thể Thân hữu Ðiện lực Việt nam Hải ngoại

hân hoan chung vui với các thân hữu ghi trên và gia đình,

và cầu chúc cô dâu chú rể hạnh phúc trọn đời.