Trong số 22 này
 
Thư Từ Liên Lạc Nguyễn Công Thuần
Thư Cuối Năm Nguyễn Trọng Dũng
Cuối Đường Chinh Chiến (Thơ) Tràm Cà Mau
Những Năm Bảy Mươi -Phần 2 Song Nguyễn
Quãng Đời Binh Nghiệp Nguyễn Quang Hữu
Bà Quẹo Và Tôi Nguyễn Xuân Mỹ
Có Những Niềm Vui (Thơ) Sương Lam
Làm Nông Trại Ở Mỹ NT
Xa Đâu Hà Mai Anh
Chu Hoành Nguyễn Trọng Dũng
Như Phong Phạm Phan Long
Thương Ca Mùa Xuân (Thơ) Y Nguyên
Thằng Ròm An Nghiêm
Về Hưu Sông Đồng Nai
Thơ Đường 1  | Thơ Đường 2 Tôn Thất Uẩn
Lời Chúc(Thơ) Sương Lam
Ông Gà Bà Vịt N. P. Hưng
Thú Yêu Đương (Thơ) Tôn Thất Tụng
Chuyện Kể Quang Công
Yêu Những Người Con Gái Bất Hạnh (Nhạc) Lữ Châu Hùng
Thơ Vui Nhiều Tác Giả
Tạp Ghi “I-Meo” BHNT1T2
THĐLVNHN 20 Năm Trần Trung Tính
Những Người Vác Ngà Voi Sương Lam
Hình Ảnh Sinh Hoạt THĐL
Sổ Tay Sinh Hoạt THĐL
Chúc Mừng THĐL
Phân Ưu THĐL
Portland Và Đại Hội Họp Mặt THĐL Hải Ngoại 2002....Minh phu nhân, Nguyễn phục Hưng, Nguyễn Thị Minh Hà, Trần Trung Tính, Nguyễn Thị Thảo, Phóng viên Portland.