XA DẤU

    

   (Nhân cái tin Anh Lê Trực qua đời)

   Thân tặng Anh Ngô Đức Quang (VN)

    

       Những người ra đi, ra đi mãi...

       Biết bao giờ mới có ngày xuân xưa?

       Nhận email anh gởi nhiều tin buồn

       Tin vui ít, héo dần theo năm tháng

    

       Những người xưa lần lượt ra đi

       Trong sương tuyết mịt mờ quá khứ

       Nhiều đêm buồn lặng lẽ dấu chân đi

       Đêm thao thức ôm theo nhiều kỷ niệm

       Khúc hát mơ hồ, mộng ảo đêm xuân.

    

       ANH HÀ

       Nov. 8 2001