Lời Chúc

(Tặng anh chị TO)

 

Trăm năm chung một chữ đồng

Đồng chồng đồng vợ biển Đông khó đầy

Chúc mừng anh chị vui vầy

Bao năm hạnh phúc mối dây tơ hồng

Tình chồng nghĩa vợ mặn nồng

Chữ Tâm chữ Ý vợ chồng kết duyên

Ngày xưa chung một lời nguyền

Ngày nay bến vẫn con thuyền năm xưa.

 

Sương Lam

(11-23-2001)