Thú Yêu Đương
 

   
 

  Ngồi buồn dở những trang tình thư cũ
 

  Viết vài câu cho vơi bớt thương đau.

   

     Đời ai không đau khổ

     Tình ai không dang dở đôi lần

     Tình đến, tình đi, tình lận đận

     Một lần tan vỡ, sầu hận thiên thu.

   

     Đâu những người tình muôn thuở

     Đến làm chi, vội sớm chia ly

     Để sánh cùng ai, lên xe hoa đi

     Kẻ ở lại, học thêm bài “Tình hận”.

   

     Đời ta đã bao lần gặp gỡ

     Tưởng rằng đây duyên nợ ba sinh

     Để rồi mộng tình tan vỡ

     Như bọt bèo, như gió thoảng , mây bay.

   

     Yêu cứ yêu, chỉ cần còn hơi thở

     Cho con tim chai đá trước cuộc đời

     Kẻ không yêu, không hơn chi cây cỏ

     Đứng giữa trời, không biết chuyện gió trăng.

   

     Dù biết yêu là đau khổ

     Không yêu thì thua lỗ

     Cam lòng đau khổ, không để thua lỗ

     Thì ta cứ yêu, dù đau khổ nhiều.

   

          VA/USA 12/01/2001
 

               Tôn Thất Tụng