C H Ú C     M Ừ N G

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Trong một năm vừa qua chúng tôi nhận được các tin vui sau đây :

Đám cưới:

- Con trai TH Nguyễn Khắc Cần (Florida) tại Gainesville, FL, Hoa kỳ, 11/2000

- Con gái TH Trần Thanh Long (California) tại Little Saigon, CA, Hoa kỳ, 11/2001

- Con gái TH Nguyễn Hoàng Nghĩa (California) tại Little Saigon, CA, Hoa kỳ, 11/2001

- Con gái TH Nguyễn Văn Tích (California) tại Little Saigon, CA, Hoa kỳ, 11/2001

- Con gái TH Trần Khiết (California) tại Little Saigon, CA, Hoa kỳ, 11/2001

- Con gái TH Nguyễn Tấn Đạt (New South Wales, AUS) tại Sydney, NSW, Úc đại lợi, 11/2001

- Con gái TH Nguyễn Khắc Cần (Florida) tại Gainesville, FL, Hoa kỳ, 11/2001

- Con gái TH Trương Công Nghĩa (California) tại Little Saigon, CA, Hoa kỳ, 12/2001

- Con gái TH Phan Như Diệp (California) tại Little Saigon, CA, Hoa kỳ, 1/2002

- Con gái TH Lê Trọng Mưu (Texas) tại Houston, TX, Hoa kỳ, 4/2002

- Con trai TH Lê Thúc Căn (Texas) tại Houston, TX, Hoa kỳ, 4/2002

- Con trai TH Đoàn Thị Phương Nam (Texas) tại Houston, TX, Hoa kỳ, 4/2002

- Con trai TH Lê Minh (California) tại Little Saigon, CA, Hoa kỳ, 5/2002

- Con gái TH Nguyễn Thiện Nữ (California) tại Little Saigon, CA, Hoa kỳ, 5/2002

- Con gái TH Trần Khiết (California) tại Little Saigon, CA, Hoa kỳ, 5/2002

- Con trai TH Ngô Đức Huấn (New Jersey) tại Boston, MA, Hoa kỳ, 6/2002

- Con gái TH Đồng Sĩ Nam (California) tại Little Saigon, CA, Hoa kỳ, 6/2002

- Con gái TH Nguyễn Ngọc Đạt (New York) tại Flushing, NY, Hoa kỳ, 6/2002

- Con trai TH Nguyễn Văn Thích & Bùi Thị Kim Châm (Quebec, CAN)
                                                                                                 tại
Montreal, QC., Gia nã đại, 7/2002

- Con trai TH Phạm Huy Thịnh (California) tại Montreal, QC., Gia nã đại, 7/2002

- Con trai (2) TH Ngô Đức Huấn (New Jersey) tại Worcester, MA, Hoa kỳ, 8/2002

- Con trai (2) TH Phạm Huy Thịnh (California) tại Montreal, QC., Gia nã đại, 8/2002

- Con trai TH Nguyễn Minh Nhựt (Quebec, CAN) tại Montreal, QC., Gia nã đại, 8/2002
- Con gái TH Võ Thị Kích (Washington) tại Seattle, WA, Hoa kỳ, 9/2002
- Con gái TH Nguyễn Công Thuần (New York) & con trai TH Đinh Văn Quí (Queensland, AUS)
                                                                                                tại Vancouver, WA, Hoa kỳ, 9/2002

- Con gái (2) TH Nguyễn Tấn Đạt (New South Wales, AUS) tại Sydney, NSW, Úc đại lợi, 9/2002

- Con trai TH Trần Văn Dần (Victoria, AUS) tại Melbourne, NSW, Úc đại lợi, 10/2002

- Con trai TH Bùi Thọ Tiếng (Texas) tại Houston, TX, Hoa kỳ, 11/2002

- Con trai (2) TH Đoàn Thị Phương Nam (Texas) tại Houston, TX, Hoa kỳ, 12/2002

Đám hỏi:

- Con gái TH Hoàng Mạnh Cần (Quebec, CAN) tại Montreal, QC., Gia nã đại, 11/2001

- Con trai TH Nguyễn Đình Phú & Nguyễn Thị Yến (California) tại Little Saigon, CA, Hoa kỳ, 9/2002

- Con trai TH Lê Văn Lợi & Lê Thị Năm (Ontario, CAN) cùng với con gái TH Đặng Ngọc Liên,
                                                                                                   tại
San Jose, CA, Hoa kỳ, 12/2002

 

Toàn thể Thân hữu Điện lực Việt nam Hải ngoại

hân hoan chung vui với các thân hữu ghi trên và gia đình,

cầu chúc cô dâu chú rể hạnh phúc trọn đời.