C H Ú C     M Ừ N G

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

Trong một năm vừa qua

chúng tôi nhận được các tin vui đám cưới sau đây :

 

- Con gái TH Nguyễn Văn Mãnh (California)  tại Little Saigon, CA, USA, 12/2002

- Con trai TH Nguyễn Thị Song Hương (Victoria, AUS)

                                                           tại Springvale, Victoria, Australia, 2/2003

- Con gái TH Ưng Hiến (Texas) tại Houston, TX, USA, 4/2003

- Con gái TH Lê Minh Châu (Texas) tại Dallas, TX, USA, 5/2003

- Con trai TH Hoàng Mạnh Cần (Quebec, CAN)
                                                               tại
Montreal, Quebec, Canada, 6/2003

- Con trai TH Nguyễn Hữu Nhơn (Quebec, CAN)
                                                               tại
Montreal, Quebec, Canada, 6/2003

- Con trai TH Nguyễn Khắc Hưng (Virginia) tại Silver Spring, MD, USA, 6/2003

- Con trai TH Nguyễn Đình Phú & Nguyễn Thị Yến (California)
                                                                      tại Little Saigon, CA, USA, 7/2003

- Con gái TH Hoàng Mạnh Cần (Quebec, CAN)
                                                               tại
Montreal, Quebec, Canada, 8/2003

- Con gái TH Lê Văn Bảy (Ontario, CAN) tại Toronto, Ontario, Canada, 9/2003

- Con gái TH Từ Mạnh Khang (California) tại Little Saigon, CA, USA, 9/2003

- Con trai TH Nguyễn Trọng Dũng (California) tại San Jose, CA, USA, 10/2003

- Con trai TH Lê Văn Lợi & Lê Thị Kim Anh (Ontario, CAN)

                cùng với con gái TH Đặng Ngọc Liên, tại San Jose, CA, USA, 10/2003

- Con gái TH Lê Hùng (California) tại Little Saigon, CA, USA, 11/2003

- Con trai (2) TH Nguyễn Đình Phú & Nguyễn Thị Yến (California)
                                                                    tại Little Saigon, CA, USA, 11/2003

 

 

Toàn thể Thân hữu Điện lực Việt nam Hải ngoại

hân hoan chung vui với các thân hữu ghi trên và gia đình,

cầu chúc cô dâu chú rể hạnh phúc trọn đời.