P  H    N    Ư  U

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Trong một năm vừa qua

chúng tôi nhận được các tin buồn sau đây :

 

  - Cụ Ông Nhạc phụ TH Lê Hùng (California), thất lộc tại Little Saigon, CA, Hoa kỳ, 10/2002

  - Cụ Bà Thân mẫu TH Nguyễn Thiện Nữ (California), thất lộc tại Orange County, CA, Hoa kỳ, 10/2002

  - Cụ Ông Thân phụ TH Trần Duy Hùng (California), thất lộc tại Little Rock, AK, Hoa kỳ, 1/2003

  - Cụ Bà Nhạc mẫu TH Vũ Huy Thường (Florida), thất lộc tại Little Saigon, CA, Hoa kỳ, 1/2003

  - Cụ Ông Thân phụ TH Lê Công Huấn (New Jersey),

                                                                               thất lộc tại Trảng bàng, Tây ninh, Việt nam, 3/2003

  - Cụ Bà Nhạc mẫu TH Lương Văn Phúc (Quebec, CAN), thất lộc tại Montreal, QC., Gia nã đại, 6/2003

  - Cụ Bà Thân mẫu TH Nguyễn Đình Hùng (California),  thất lộc tại Sài gòn, Việt nam, 6/2003

  - Cụ Ông Thân phụ các TH Phạm Thị Ngọc Sương (Ontario, CAN), Phạm Thị Ngọc Lang (Ontario,
                          CAN), Phạm Kim Lâm (California), và Phạm Kim Sơn (Việt nam), cũng là 

                          Nhạc phụ TH Nguyễn Khắc Tâm(Ontario, CAN), thất lộc tại Sài gòn, Việt nam, 6/2003

  - Cụ Bà Thân mẫu TH Nguyễn Tấn Đạt (New South Wales, AUS),  
                                                                                               thất lộc tại Đồng tháp, Việt nam, 7/2003

  - Cụ Bà Thân mẫu TH Lý Kim Bình (Queensland, AUS),  cũng là

                                                 Nhạc mẫu cố TH Âu Dương Duy, thất lộc tại Sài gòn, Việt nam, 8/2003

  - Cụ Ông Nhạc phụ TH Phạm Kim Lâm (California), thất lộc tại Milpitas, CA, Hoa kỳ, 8/2003

  - Cụ Bà Thân mẫu TH Lê Thị Tố (New South Wales, AUS),  
                                                                                        thất lộc tại Sydney, NSW, Úc đại lợi, 10/2003

  - Cụ Bà Thân mẫu TH Trần Thái Lợi (Victoria, AUS), thất lộc tại Melbourne, VIC, Úc đại lợi, 11/2003

  - Thân hữu Nguyễn Thị Bảo Hòa (California), tức là
                                              Hiền thê của TH Đinh Vinh Phong,  mất tại San Jose, CA, Hoa kỳ, 2/2003

  - Thân hữu Nguyễn Thị Lộc (Stadthagen, GER), mất tại Stadthagen, Đức quốc, 6/2003
  - Thân hữu Nguyễn Xuân Giễm (Ohio), thất lộc tại Columbus, OH, Hoa kỳ, 6/2003

  - Giáo sư Lê Sĩ Ngạc (Virginia), thất lộc tại McLean, VA, Hoa kỳ, 7/2003

  - Bào đệø TH Nguyễn Minh Châu (California), mất tại Orange County, CA, Hoa kỳ, 4/2003

  - Bào đệø TH Lê Hựu Hoàng (Montreal, CAN), mất tại Sài gòn, Việt nam, 5/2003

  - Bào đệø TH Trần Văn An (Little Saigon, CA), mất tại Sài gòn, Việt nam, 5/2003

  - Bào muội TH Huỳnh Trung Hiếu (Toronto, CAN), mất tại Sài gòn, Việt nam, 6/2003

  - Bào tỉ TH Hồ Tấn Phát (Oregon), thất lộc tại Florida, Hoa kỳ, 8/2003

  - Hiền thê của TH Huỳnh Tỷ (Ontario, CAN),  mất tại Toronto, ON., Gia nã đại, 10/2003

 

 

Toàn thể Thân hữu Điện lực Việt nam Hải ngoại

thành kính phân ưu cùng các thân hữu ghi trên và gia đình,

và cầu nguyện linh hồn những người quá cố sớm về nơi yên nghỉ đời đời.