Lời Cảm Tạ của Gia Đình Thân Hữu Nguyễn Xuân Giễm

 

Kính thưa Quý Thầy, Quý Cô và toàn thể các Thân Hữu

trong Đại Gia Đình Thân Hữu Điện Lực Việt Nam Hải Ngoại,

 

Gia Đình chúng tôi xin thành tâm gởi lời cảm ơn sâu xa đến tất cả Quý Thầy, Quý Cô và toàn thể các Thân Hữu Điện Lực Việt Nam Hải Ngoại đã có lòng gởi thư chia buồn, điện thoại, E-mail, phúng điếu, đăng phân ưu trên báo chí với Gia Đình chúng tôi trong những ngày khó khăn vừa qua, khi Chồng, Cha và Ông của chúng tôi, Thân Hữu Nguyễn Xuân Giễm, tạ thế tại Columbus, Ohio, Hoa Kỳ, hôm 27 tháng 6, năm 2003, thọ 74 tuổi.

 

Chúng tôi vô cùng cảm kích, biết ơn và xin ghi nhận tất cả những chân tình thân thiết của toàn thể Đại Gia Đình Thân Hữu Điện Lực Việt Nam Hải Ngoại đã gởi đại diện đến thăm viếng tại Bịnh Viện khi còn điều trị, cũng như tại Tang Lễ ở Chùa Linh Sơn và Lễ Hỏa Táng để cùng chia sẻ nỗi đau buồn với Gia Đình chúng tôi.

 

Chúng tôi xin mãi mãi ghi tạc những ân tình sâu đậm này và cũng xin kính mong Quý Thầy, Quý Cô và các Thân Hữu vui lòng tha thứ những sơ sót của chúng tôi trong những ngày khó khăn vừa qua.

 

Bà Quả Phụ Nguyễn Xuân Giễm

nhũ danh Tôn Nữ Dung Đài

Con Gái Lâm Huệ Tú

Con Rể Lâm LộcĐức

Hai Cháu Ngoại Christina Mỹ Linh và Jeffrey Anh Tuấn