CUỐI NĂM

 Một năm qua biết bao thơ!

 Ngây ngất hồn thơ dâng sóng nhạc

 Tiếp nối mùa trăng ý mong chờ

 Vẫn biết ngày xưa là ảo mộng

 Thì nay hôn lấy búp sen hồng

 Vẫn gió rừng mây trời bát ngát

 Hẹn lại ngày xuân ta lại thơ

 Nắng biển hồn hoang thân cát bụi

 Hôn em ngần ngại đến bao giờ

 

ANH HÀ

 12-2002