Hình Ảnh Sinh Hoạt . . .  23

 

    Xin ghi nhận cảm tạ các thân hữu đã đóng góp phần hình ảnh sinh hoạt kỳ này:

LV Bảo, NS Chính, NV Dậu, NT Dũng, LC Huấn, L Hùng, NG Hùng, NTS Hương, NQ Hữu, LTC Khanh, LV Lợi, TT Lợi, NV Ngọc, HT Phát, NV Rong, NT Thảo, NX Thông, HG Thụy, PL Thượng, BT Tiếng, TT Tính, LD Trường, ĐV Tùng.

Phần I. Đại hội Họp mặt THĐL 2003 tại Nam Cali, Hoa Kỳ:

Hình 1. Chốn hẹn ”. Địa điểm họp mặt ngày 4-7-2003 : Các thân hữu bước lên du thuyền The Empress tại Newport Beach, CA, USA.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. “Người hùng Nam Cali” : Trưởng ban Tổ chức Nguyễn Đình Phú.

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Hai MC, TH Nguyễn Thị Lương, cũng nội tướng TH Trần Trung Nguơn TH Ng Quý Khôi.

 

 

 

 

 

 


Hình 4. Trong hội trường trên du thuyền: Trong hình này các TH Nguyễn Thị Nguyệt (cũng nội tướng TH Quan Tâm), Phạm Thị Ngọc Sương (cũng nội tướng TH NK Tâm), TH NT Thảo,  TH NT Yến (cũng nội tướng TH NĐ Phú), các TH BM Chánh, Hùng, ĐS Nam nội tướng, TC Nghĩa, đồng nghiệp Nguyễn Văn Sung.

 

 

 

Hình 5. “Tiền đại hội03-07-2003 tại nhà TH NV Dậu : Các TH HG Thụy, HV Trượng, HT Phát, ĐP Viễn.

 

 

 

 

 

 

 


Hình 6. “Tiền đại hội03-07-2003 : Các TH N Sáu, NQ Hữu, NV Lộc, Phạm Duy Sử.

 

 

Hình 7. Newport Beach. Giữa hai phần sinh hoạt họp mặt: Các TH LM Châu, LC Huấân, Nguyễn Khắc Cần, đồàng nghiệp NV Sung, TH Đinh Văn Thọ TH LQ Tâm

 

Hình 8. Newport Beach. Giữa hai phần sinh hoạt họp mặt: Nhữngnụ cười họp mặt”. Từ trái qua, hàng dưới: Các TH HG Thụy, NT Thảo, Thị Kim Anh (cũng nội tướng TH LV Lợi), TH NT Nguyệt (cũng   nộâi tướng LQ Tâm), nộâi tướng các TH NT Cường, ĐP Viễn; hàng trên: nộâi tướng các TH HG Thụy, LM Quân, PL Thượng, ĐS Nam, LM Châu, TS Thực, Hương, “TH điện câuHoàng Ngọc Chân; hàng trên cùng 2 TH PL Thượng LM Châu.

 

Hình 9. Trên du thuyền: Chỗ nào cũng rộn tiếng cười. Hai cặp TH NV Lộc, NV Dậu nội tướng TH LM Quân.

 

 

Hình 10. Trên du thuyền, mọi khuôn mặt đều rạng rỡ: Các TH NN Đạt, NV Rong, nội tướng TH NV Di, TH LM Châu nội tướng, THø LC Huấn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 11. Hàng ngồi, từ trái qua NK Tâm, NN Đạt, LK Minh. Hàng đứng : NV Quang, NS Chính, NV Dậu, HG Thụy, Đào Tăng An.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 12. Hậu đại hội tại nhà TH NĐ Phú: Các TH LC Huấn, NT Dzũng, N Thiệp, HG Thụy, Hương, MC Khanh, NS Chính.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hình 13. Du ngoạn Mễ Tây : Buổi sáng 7-7-2003 tại khách sạn San TomasEnsenada. Từ trái qua : TH Đặng Ngọc Liên, nội tướng các TH HG Thụy, LM Châu, Hương, TV Minh, TH LTK Anh (cũng nội tướng TH LV Lợi), các TH NT Dzũng, NT Thảo NT Lan Phương.

Hình 14. Trên đường du ngoạn Mễ Tây . Từ trái qua : hướng dẫn viên du lịch, các TH NV Rong, Mạc Bỉnh Nam nội tướng, Kim Bình.

 

 

 

 

Hình 15. Phu quân TH Đặng Thị Tuyết Mai (anh Trần Tuấn Kiệt), nội tướng TH Từ Mạnh Khang, các  TH ĐTT Mai TM Khang.