Hình Ảnh Sinh Hoạt . . .  23

 

Phần II. Sinh hoạt "lai rai", khắp nơi, suốt một năm qua:

Hình 16. Họp mặt THĐL Úc châu tại Sydney, 24 tháng 1, 2003: Trên đường du ngoạn sau. Từ trái qua: Các TH Nguyễn Đăng Thi, ĐV Quí nội tướng, LC Huấn nội tướng, ? , ĐN Hùng, ? , ĐV Thám, ? , nội tướng TH ĐN Hùng, ? , nội tướng TH ĐV Thám, ?

 

 

Hình 17. Họp mặt tân niên 2003 tại Paris, Pháp : Các TH LD Trường, NQ Hữu, Hứa Vạng Thọ, PV Khắn, Đoàn Tuấn Khanh, VV Hoàng, LV Quyên, Trần Kiên Cảnh, Nguyễn Ngọc Quế, PH Bình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 18. “Đệ tử lặn lội từ Mỹ qua thăm phụ” ở Pháp: Các TH Văn Thích Phạm Văn Khắn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 19 . Họp mặt tân niên 2003 tại Liège, Vương quốc Bỉ: Nội tướng các TH H Vân, NQ Hữu, NK Thới, ? , ? , các TH LV Quyên, NQ Hữu, H Vân, NK Thới, ? , . . ., nội tướng các TH LV Quên, LD Trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 20. Họp mặt tân niên 2003 tại Liège, Vương quốc Bỉ: Các TH Lữ Anh , Nguyễn Kim Thới, ? , Huỳnh Vân, NQ Hữu, LD Trường, Vĩnh Quyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 21.Tiệc tân gia muộntại nhà TH Trần Anh Kiệt, Montréal, Canada, tháng 6-2003 : Các nội tướng TH NC Thuần, HT Phát, TA Kiệt, TH TA Kiệt TH HT Phát.

 

 

Hình 22. Miền Đông Hoa Kỳ họp mặt chúc mừng 2 TH NĐ Huấn NC Thuần về hưu.

 

 

 

 

 

 

 

Hình 23. Bắc Cali họp mặt 2003, mặt vợ chồng TH LD Trường từ Vương quốc Bỉ đến. Hàng ngồi : Nội tướng các TH HG Thụy, NS Chính, N Thiệp, NH , LD Trường, NT Dzũng, VV An, TH Nguyễn Mỹ Hòa (cũng nội tướng TH NH Tiên), “TH điện câu” HN Chân, nội tướng TH PX Hùng. Hàng đứng: Các TH Phí Minh Tâm, HG Thụy, nội tướng TH PM Tâm, các TH N Thiệp, Trương Thị Nhiên, NV Lộc, Hoàng Uông Lễ, N Sáu, NS Chính, NT Dzũng, LD Trường, NH Tiên, VV An NH .

Hình 24. Một buổi họp mặt đặc biệt của các thân hữu từng thầy trò 40 năm trước. Thầy : TH Nguyễn Hữu Minh, TH HT Phát nội tướng; Trò ( các nội tướng) : NH , Cung Giác Lộ (cu ki một mình), ND Đức, ĐP Viễn, NT Dzũng, HG Thụy (cu ki một mình), NC Thuần.

 

 

 

 

 

 

Hình 25. Trong một buổi họp mặt Bắc Cali : Các TH Phạm Thị Út, Trương Thị Nhiên, Trần Mỹ Thành Nguyễn Văn Lộc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 26. Đệ tử Đỗ Văn Tùng thăm phụ Khắc Huề, tại Saigon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 27. Người xưa còn đó, trường xưa đâu rồi. Thầy Cung Tất Cường anh Nguyễn Văn Ngọc đứng trước nơi nay được gọi Khoa ĐiệnĐiện tửõ, trường Đại học Bách khoa”.