Mừng Cuộc

Họp Mặt

của Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật và Thân Hữu Điện Lực

và nhân dịp anh chị Võ Văn Hoàng viếng thăm Bắc Mỹ, tháng 6 năm 2003

 

Cùng nhau đèn sách một thời,

Mà trong tình nghĩa một đời không quên.

Dư âm trường cũ bạn hiền,

Nối vòng tay lớn nên duyên đá vàng.

 

Bùi Tiến Rũng

Montreal, 14 tháng 6 năm 2003