Bản Tin
THN HỮU ĐIỆN LỰC
Số 25

TRONG SỐ NY

Thư từ lin lạc

Nguyễn Cng Thiuần

Thư cuối năm

Nguyễn Trọng Dzũng

Cn gặp nhau (Trch lin mạng)

(Thơ) Tn Nữ Hỷ Khương

Bi phỏng vấn GS NK Nhẫn về điện hạt nhn  Nguyễn Khắc Nhẫn

Viếng bạn miền xa

Sng Đồng Nai

Sung sướng tuổi gi (Thơ)

Trm C Mau

Về hưu (Thơ)

Thu Hoa

Chỉ một st na hơi thở m thi

Sương Lam

Người cn đ ti cn đy (Thơ)

Sương Lam

Tnh đầu

Hiền Vy

Mạ của con (Thơ- Trch lin mạng)

(Dịch của Susan Schultz) CNB

Bi tnh thơ thng su (Thơ)

Sương Lam

Louisiana với thnh phố New    Orleans                      Lang Thang

Tại sao ti bị đưa ra Bắc

Nguyễn Trọng Dzũng

Xm đạo Houston

Nguyễn Phục Hưng

Con gi người dưng

(Trch lin mạng) Hong Lan Chi

Đọc bo gim cc bạn

NCT

Dỗ chu (Thơ)

DLK

Gi ma thu(Thơ)

Thu Hoa

Chuyện ... lẩm cẩm

Nhiều thn hữu

Tạp ghi i-meo

Nhiều thn hữu

Tạp ghi Hai Ht

Hai Ht

Tấm ảnh năm xưa

 (Thơ)

NMB

Tạp ghi Cậu Năm

Cậu Năm

Tạp ghi Thu Hoa

Thu Hoa

Nhớ về nha Trang Bị (Thơ)

Thu Hoa

Hnh ảnh sinh hoạt

Nhiều thn hữu

Tnh thn hữu bao la

V Văn Hong

Dư m đại hội họp mặt THĐL tại Paris-Brussels, u chu, 9/2004

Nhiều thn hữu

Dư m đại hội họp mặt THĐ c chu tại Brisbane, Queensland, c, 3/2005

Nhiều thn hữu

Dư m đại hội họp mặt THĐL tại Montral, Canada, 7/2005

Nhiều thn hữu

Sổ tay sinh hoạt

Nhiều thn hữu

Chc mừng

Phn ưu

Đến tuổi cho nn mới về hưu,
Về hưu rồi mới thấy lu bu
Giữ nh trng chu lm n thở
Lm hoi lm hủy, việc lu b

Ấy vậy nhưng m n cũng vui
By giờ đầu c được thảnh thơi
Đọc sch ngm thơ cng tn dc
Lang thang trn mạng suốt ngy thi

Thơ bầu ti rượu đ sẵn đy
Bạn hỡi, nhanh chn kẻo thiếu tay
Thạch bn, cờ đ ln mm ngọc
Tranh ti cao thấp ngất ngy say

Say men chiến thắng hay say rượu
Ngất ngưỡng chn hưu nu chn nai
Đại lộ đường hong khng chịu bước
Ổ g, vũng nước t nằm di

C tiếng ci xe ro bn tai
Tưởng đu police, chong tỉnh ngay
Giương to cặp mắt: b bạn
Tất cả người xưa ở chốn ny!

Chốn ny vui hưởng tuổi lo nin
Bạn b b kh ro lin min
Mỗi ngy ln net cng tn gẫu
Mỗi năm họp mặt ắt kh qun

Việc nh l những việc khng tn
Cng việc lc no cũng kề bn
Từ từ để đ, mai lm nốt
Việc bạn việc b mới c tn

Ai bảo về hưu chắc buồn tnh
Ti nay hưu tr lại vui thm
Vui bạn, vui b, vui con chu
Mi mi từ đy chẳng một mnh
.

Thu Hoa