Qua Phố Lạ

Về ngang phố lạ chiều nay
Nắng thu vàng võ cuối ngày chưa phai
Đường xa một nỗi u hòai
Hợp tan, tan hợp còn dài u mê.

Buồn qua phố lạ trưa hè
Che từng vạt nắng khô se mặt người
Ở đây lạc lõng điệu cười
Bước người hấp tấp, phận đời long đong

Ghé qua phố lạ chiều đông
Mù sương chắn lối, mưa giông ngăn đường
Lòng trần còn nặng tư hương
Mới qua chưa hết nửa đường phù vân

Chiều qua phố lạ mùa xuân
Xô dài bóng nắng phân vân bên đường
Quê một phương, người một phương
Vàng phai mấy độ nắng sương quê người

Vĩnh Ngộ