Xin ghi nhận và cảm tạ các thân hữu đã đóng góp phần hình ảnh sinh hoạt kỳ này:
PL Cảnh, NS Chính, BT Cường, PN Diệp, NTK Hạnh, NĐ Huấn, LC Huấn, Mã Bộ-NTT Liêm, NT Nữ-HN Hậu, HT Phát, TV Phúc, NQ Thọ, NC Thuần và trưởng nam NH Trí, HG Thụy, BT Tiến, 2 cháu HT Bình và HT Nhàn ái nữ TH HM Cần).

Mời coi thêm hình Đại hội tại :
http://thdlvnhn.net/DaiHoiHopMat/Hawaii2007/HinhAnh.html


Trở về đầu trang