Trong một năm vừa qua
chúng tôi nhận được các tin vui đám cưới sau đây :

- Con trai TH Nguyễn Thị Thanh Liêm (Virginia) tại Alexandria, VA, USA, 11/2006.

- Con trai TH Nguyễn Thị Huyền Hoa (Queensland, Australia) tại Tiền giang, Việt nam, 12/2006.

- Con gái TH Võ Thị Kích (Washington) tại Renton, WA, USA, 1/2007.

- Con gái TH Lâm Quan Tới (Texas) tại Houston, TX, USA, 4/2007.

- Con trai TH Đoàn Thị Phương Nam (Texas) tại Houston, TX, USA, 5/2007.

- Con trai TH Nguyễn Thị Hoa (Oregon) tại Sài gòn, Việt nam, 5/2007.

- Con gái TH Nguyễn Thị Ngọc Lan (Washington) tại Edmonds, WA, USA, 6/2007.

- Con gái TH Trần Văn Phúc (và TH Nguyễn Thị Từ] (Virginia) tại Gainesville, VA, USA, 6/2007.

- Con gái TH Nguyễn Thạch Cường (Texas) tại Houston, TX, USA, 8/2007.

- Con trai TH Nguyễn Cường Việt (California) tại San Jose, CA, USA, 11/2007.

Toàn thể Thân hữu Điện lực Việt nam Hải ngoại
hân hoan chung vui với các thân hữu ghi trên và gia đình,
và cầu chúc cô dâu chú rể hạnh phúc trọn đời