Trong một năm vừa qua, tính đến cuối tháng 10, 2007,
chúng tôi nhận được các tin buồn sau đây :

- Cụ Bà Thân mẫu TH Nguyễn Tranh Chiếu,
cũng là Mẹ chồng TH Nguyễn Thu Hương (Hawaii), thất lộc tại Huế, Việt nam, 11/2006.

- Cụ Ông Nhạc phụ TH Lê Tấn Tuyển (Virginia),  thất lộc tại Fairfax, VA, Hoa kỳ, 11/2006.

- Cụ Ông Nhạc phụ TH Nguyễn Phục Hưng (Texas),  thất lộc tại Houston, TX, Hoa kỳ, 12/2006.

- Cụ Bà Nhạc mẫu TH Nguyễn Quý Khôi (California), thất lộc tại Sài gòn, Việt nam, 1/2007.

- Cụ Bà Nhạc mẫu TH Võ Hương (California), thất lộc tại Sài gòn, Việt nam, 2/2007.

- Cụ Bà Thân mẫu TH Lê Công Huấn (New Jersey), thất lộc tại Tây ninh, Việt nam, 3/2007.

- Cụ Ông Nhạc phụ TH Trần Anh Kiệt (Montreal, QC., Canada), thất lộc tại Montreal, QC., Gia nã đại, 4/2007.

- Cụ Bà Thân mẫu TH Đặng Ngọc Hùng (Brisbane, QLD,Australia) thất lộc tại Sài gòn, Việt nam, 4/2007.

- Cụ Bà Thân mẫu TH Nguyễn Hữu Phúc (Melbourne, VIC,Australia)thất lộc tại Sài gòn, Việt nam, 5/2007.

- Cụ Bà Thân mẫu TH Huỳnh Hà (Toronto, ON., Canada)thất lộc tại Cần thơ, Việt nam, 6/2007.

- Cụ Ông Nhạc phụ TH Nguyễn Ngọc Nhâm (California), thất lộc tại Orange County, CA, Hoa kỳ, 6/2007.

- Cụ Bà Thân mẫu TH Trần Thanh Long (California) thất lộc tại Sài gòn, Việt nam, 8/2007.

- Cụ Ông Nhạc phụ TH Hồ Văn Phong (Massachusetts), thất lộc tại Boston, MA, Hoa kỳ, 8/2007.

- Cụ Bà Thân mẫu TH Phạm Nhữ Tiếp (California), thất lộc tại Orange County, CA, Hoa kỳ, 9/2007.

- TH Đoàn Tuấn Khanh (Paris, France), mất tại Paris, Pháp, 9/2007.

- TH Phạm Văn Khắn (Paris, France), thất lộc tại Paris, Pháp, 10/2007.

- Hiền thê TH Tôn Thất Uẩn (London, England), mất tại London, Anh quốc, 7/2007.

- Hiền thê TH Lữ Phúc Bá (Texas), mất tại Houston, TX, Hoa kỳ, 9/2007.

- Bào đệ TH Nguyễn Khắc Nhẫn (Paris, France), mất tại Paris, Pháp, 3/2007.

Toàn thể Thân hữu Điện lực Việt nam Hải ngoại
thành kính phân ưu cùng các thân hữu ghi trên và gia đình,
và cầu nguyện linh hồn những người quá cố
sớm về nơi yên nghỉ đời đời.