>

Danh sách thân hữu đã ghi danh tham dự
(Danh sách cập nhật ngày 29 tháng 7, 2011)
(Hàng chữ mầu tím là những người đi cruise mua vé riêng)

 

THĐL

Registered Names

Ngày ghi danh

Rainbow tour 19/8

Tiệc tái ngộ 19/8

Canon Tour 20/8

Bus 2 Pier 21/8

Cruise 21~28/8

Ghi Chú

1

Nguyễn Thị An

Dinh, Ann Nguyen
Dinh, Ngoi Hoai

17 Feb
12 Apr

2

2

2

2

2

 

2

Vương Văn An

Vuong, Andy An Van
Tang, Nu To

2 Mar

2

2

2

2

2

 

3

Phan Lạc Cảnh

Phan, Canh Lac
Nguyen, Minh Thi Thu

27 Feb

2

2

2

2

2

 

4

Hoàng Mạnh Cần

Hoang Manh Can
Huynh Thi Tuyet Trinh

20 Feb

2

2

2

2

2

 

5

Hoàng Ngọc Chân

Hoang, Chan Ngoc

20 Feb

1

1

1

1

1

Chung cabin với TH ĐN Liên

6

Lê Minh Châu

Le, Chau Minh
Nguyen, Huyen Thi

20 Feb

2

2

2

2

2

 

7

Nguyễn Sĩ Chính

Nguyen, Charles Chinhsi
Nguyen, Jennifer Kimngan

19 Feb

2

2

2

2

2

 

8

Nguyễn Ích Chúc

Nguyen, Chuc Ich
Trinh, My Gia

23 Feb

2

2

2

2

2

 

9

Nguyễn Văn Dậu

Nguyen, Dau Van
Nguyen, Trang Thi

18 Feb

2

2

2

2

2

 

10

Nguyễn Văn Di

Nguyen, Di Van
Nguyen, Linda

24 Feb

2

2

2

2

2

 

11

Phan Như Diệp

Phan, John
Nguyen, Nga N

23 Feb

2

2

2

2

2

 

12

Nguyễn Trọng Dzũng

Nguyen, Dzung Trong
Nguyen, KimThanh Lu

2 Feb

2

2

2

2

2

 

13

Nguyễn Thị Hoàn
Nguyễn Trương Út-Hai

Nguyen, Hoan Thi
Nguyen, Ut-Hai

05 Mar
7 Apr

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

 

14

Lâm Văn Hải

Lam, Hai Van

2 Feb

1

1

1

1

1

Chung cabin với TH TS Thực

15

Ngô Đức Huấn

Ngo, Huanduc
Ngo, LanAnh Thi Tran

2 Feb

2

2

2

2

2

 

16

Nguyễn Giụ Hùng

Nguyen, Hung Giu
Nguyen, Hanh Nguyen

20 Feb

2

2

2

2

2

 

17

Nguyễn Giụ Hùng

Nguyen, Anne Yvonne
Mai, Hien Nguyen

24 Feb

2

2

2

2

2

 

18

Nguyễn Thanh Liêm

Nguyen, Liem
Ma, Bo

19 Feb

2

2

2

2

2

 

19

Nguyễn Thanh Liêm

Ma, Allen
Ma, Aaron

19 Feb

0

0

0

0

2

 

20

Nguyễn Thanh Liêm

Ma, Miki Anh Tu
Tran, Vy Quang

19 Feb

0

0

0

0

2

 

21

Nguyễn Thanh Liêm

Tran, Kieu Ngan
Tran, Lucas Dat
Ma, Jillian Michelle

19 Feb

0

0

0

0

3

 

22

Nguyễn Thanh Liêm

Ma, Tete Anh
Nguyen, Nathan Việt
Nguyen, Huy N.

19 Feb

0

0

0

0

3

 

23

Đặng Ngọc Liên

Dang, Lien Ngoc

21 Feb

1

1

1

1

1

Chung cabin với TH HN Chân

24

Lư Khải Minh

Lu, Michael
Lu, Yee Wah

18 Mar

2

2

2

2

2

 

25

Nguyễn Xuân Mỹ

Nguyen, My Xuan
Nguyen, Thanh Thi
Du, Theresa Phuong

21 Feb

3

3

3

3

3

 

26

Trần Ngầu

Tran, Ngau
Tran, Phuong Thi

14 Mar

2

2

2

2

2

 

27

Trương Công Nghĩa

Truong, Nghia Cong
Dang, Nguyet Bich

23 Feb

2

2

2

2

2

 

28

Trương Công Nghĩa

Huynh, Nghia Kim
Huynh, Nga Do

23 Feb

2

2

2

2

2

 

29

Trương Công Nghĩa

Lam, Larry
Tran, Alice Phuong

23 Feb

2

2

2

2

2

 

30

Trương Công Nghĩa

Tran, Loc Cong
Nguyen, Nhan Thi

23 Feb

2

2

2

2

2

 

31

Hồ Tấn Phát
Hồ Tấn Phương

Hotan, Phat
Hotan, Phuong
Tran, Thon Van

2 Feb
2 Feb

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
0

1
1
0

 

32

Hồ Văn Phong

Ho, Phong Van
Ho, Nhu Quynh Thi

13 Feb

2

2

2

2

2

 

33

Hồ Văn Phong

Phan Thi Thanh Long
Truong, Chi Ann

17 Feb
17 May

1

1

1

1

2

 

34

Hồ Văn Phong

Truong Hung
Nguyen Thi Nho

17 May

0

0

0

0

2

 

35

(Bà) Đổng Văn Quân

Bakasy, Phuong T.
Phan, My The

10 May

0

0

0

0

2

 

36

Lê Minh Quân

Le, Anthony Quan
Pham, Huong

19 Feb

2

2

2

2

2

 

37

Đinh Văn Quí

Dinh Van Qui
Nguyen Thi Au

19 Feb

2

2

0

0

2

 

38

Đinh Văn Quí

Tan Nhut Dinh
Yanny Chui-Yan Lau
Damien Quoc-Tien Dinh
Jessica Thanh-Truc Dinh

15 Feb

0

0

0

0

4

 

39

Nguyễn Công Thuần

Nguyen, Thuan Cong
Nguyen, Kim Oanh

1 Feb

2

2

2

2

2

 

40

Nguyễn Công Thuần

Dinh, Nhut Quang
Nguyen, Thuy-Oanh Hoang
Dinh, Ryan Minh-Triet
Dinh, Alyssa Xuân-Mai

15 Feb

4

4

0

0

4

 

41

Hoàng Gia Thụy

Hoang, Henry Thuy
Hoang, Lynda Hang

15 Feb

2

2

2

2

2

 

42

Trương Sỹ Thực

Truong, Thuc Sy

6 Mar

0

0

0

0

1

Chung cabine với THLV Hải

43

Phạm Long Thượng

Pham, Tony Thuong
Bui, Huyen Thi
Pham, Thi Anh

8 Feb

3

3

3

3

3

 

44

Nguyễn Huy Tiên

Nguyen, Tien Huy
Nguyen, Hoa My

23 Feb

2

2

2

2

2

 

45

Bùi Thọ Tiếng

Bui, Tieng Tho
Do, Phuong-Lan

23 Feb

2

2

2

2

2

 

46

Vũ Văn Tới

Vu, Tim
Nguyen, Lana Thu

21 Feb

2

2

2

2

2

 

47

Đặng Phụng Viễn

Phung Vien Dang
Bach Tuyet Nguyen

19 Feb

0

0

0

0

2

 

48

Trương Minh Viễn

Truong, William Vien
Truong, Kathy Sao

10 Mar

2

2

2

2

2

 

Non Cruise

49

Ngô Duy Đức

Duc, Ngo Duy

19 Apr

0

2

0

0

0

 

50

Trần Kim Em

Trần Kim Em

10 Jun

1

1

1

0

0

 

51

Nguyễn Thị Minh Hà

Trần Minh Hà
Trần Anh Tuấn

19 Apr

0

4

0

0

0

 

52

Huỳnh Nhân Hậu

Huỳnh Nhân Hậu
Tô Ngọc Hạnh

23 Feb

2

2

2

0

0

 

53

Võ Văn Hoàng

Võ Văn Hoàng
Tran, Denise Dung

24 Feb

2

2

2

0

0

 

54

Lê Công Huấn

Le, Harrison
Lee, Diana

24 Feb

2

2

2

2

0

Có đi cruise nhưng mua vé riêng

55

Trương Vỹ Hùng

Truong, Hung

28 Jul

0

1

0

0

0

 

56

Nguyễn Tấn Hương

Nguyễn Tấn Hương

24 Apr

2

2

2

0

0

 

57

Võ Thị Kích

Võ Thị Kích
Trương Hoàng Minh

24 May

0

2

0

0

0

 

58

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Nguyễn Thị Ngọc Lan

10 Jul

0

1

0

0

0

 

59

Trần Văn Minh

Trần Văn Minh
Trần, Nguyễn Ngọc Sương

5 May

2

2

2

0

0

 

60

Nguyễn Thiện Nữ

Lam, Nu Thien
Nguyen, Tot Thien

23 Feb
15 Mar

2

2

2

2

0

Có đi cruise nhưng mua vé riêng

61

Nguyễn Văn Phong

Nguyễn Văn Phong

10 Jun

0

2

0

0

0

 

62

Hồ Tấn Phương

Hotan (Families) Tannie
Hotan, Loc + Thuy
Hotan, Duc + Trang
Hotan, Ann + Dave
Tran Long

6 Apr
6 Apr
6 Apr
6 Apr
6 Apr

3
0
0
0
0

0
2
2
2
2

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

 

63

Hồ Tấn Phương

Ly, Le Ai
Ly, Hong Thu

10 Jul

0

2

2

0

0

 

64

Nguyễn Công Thuần

Nguyen, Tri H.
Vo, Thao Chi N.

12 Feb

2

2

2

0

0

 

65

Đỗ Văn Tùng

Đỗ Văn Tùng

4 Mar

1

1

1

0

0

 

66

Lê Tấn Tuyển

Lê Tấn Tuyển
Phạm Hiếu Tâm

28 Feb

2

2

2

0

0

 

67

Lê Minh Tư

Lê Minh Tư

16 Mar

0

1

0

0

0

 

68

Phạm Thị Út

Phạm Thị Út

22 Mar

0

2

4

0

0

 

 

Total

 

 

100

122

97

76

100