Up Du ngoạn từ 1~5/9/2008 » Trên du thuyền Carnival-Paradise - Album #03 Slideshow

Nhấn SPACE để coi slide show - Nhân SPACE tiếp để dừng slide show

HGThuy-IMG_4131
NTDzung-DSC08769
NTDzung-DSC08770
NCThuan-IMG_1166
HGThuy-IMG_4128
NHTy-THDL Cruise 029
NHTy-THDL Cruise 027
HGThuy-IMG_4016
thdl2008A 021
NTNu-IMG_1700
NTNu-IMG_1697
NHTy-THDL Cruise 108
NTNu-IMG_1707
NTDzung-DSC08694
NTDzung-DSC08687
NTDzung-DSC08686
NTDzung-DSC08710
NLPhu-P1020428
NTDzung-DSC08689
NTDzung-DSC08705
NTDzung-DSC08712
NTNu-IMG_1692
NTNu-IMG_1694
HGThuy-IMG_4107
HGThuy-IMG_3979
NTDzung-DSC08730
HGThuy-IMG_4117
NTDzung-DSC08747
HGThuy-IMG_4124
HGThuy-IMG_4116
NTDzung-DSC08744
NTDzung-DSC08729
NTDzung-DSC08734
NTDzung-DSC08731
NTDzung-DSC08737
NTDzung-DSC08746
NTDzung-DSC08750
NTDzung-DSC08752
NLPhu-P1020448
NTDzung-DSC08722
NTDzung-DSC08724
DSC08760
HGThuy-IMG_4120
NTDzung-DSC08758
NTDzung-DSC08761

45 Images | Made with JAlbum & Chameleon | Trợ Giúp