Chương trình 10 ngày Đại hội :

Ngày 24-08-2007 : Tiệc tái ngộ tại khách sạn Hale Koa Hotel, với 74 thân hữu và gia đình tham dự. Từ 6:00 giờ chiều đền 10:00 giơ đêm.

Ngày 25 và 26-8-2007: Du ngoạn thủ phủ Honolulu của tiểu bang Hawaii, trên đảo Oahu.

Ngày 26-8 -2007 : Tiệc chia tay tại nhà hàng Seafood Village từ 5:30 đến 10:00 đêm. Có 68 thân hữu và gia đình tham dự.

Ngày 27-8-2007 : một số thân hữu lưu lại Honolulu, số còn lại xuống du thuyền "Pride of Hawaii" bắt đầu cuộc hải hành 7 ngày thăm viếng quần đảo Hawaii.
Dự dạ tiệc tại phòng ăn Grand Pacific trên du thuyền.

Ngày 28-8-2007 : từ 9:00 sáng đến 4:00 chiều viếng thắng cảnh tại Kona trên đảo Big Island. Buổi tối thân hữu sinh hạt văn nghệ "cây nhà lá vườn" trên tàu.

Ngày 29-8-2007 : từ 9:00 sáng đến 4:00 chiều viếng thắng cảnh trên đảo Maui.

Ngày 30-8-2007 : tiếp tục thăm viếng Maui. Chiều và tối sinh hoạt văn nghệ "cây nhà lá vườn".

Ngày 31-8-2007 : ban ngày thăm viếng thắng cảnh tại Hilo trên Big Island.

Ngày 01-9-2007 : thăm viếng thắng cảnh trên đảo Kauai.

Ngày 02-9-2007 : tiếp tục thăm Kauai. Từ 1:00 đến 4:00, sinh hoạt chia tay trong Medusa Lounge. 8:30 tối, tham dự dạ tiệc tại phòng ăn Alizar trên du thuyền.

Ngày 03-9-2007 : du thuyền trở về bến Honolulu, thân hữu chia tay ra về.