Danh Sách Tổng Kết Số Người Thực Sự Tham Dự Các Tiết Mục Đại Hội

Rà mouse trên tên người để thấy hình (Gặp trở ngại bấm vào đây).

Stt

Họ và tên

Tour City, Everglade
23 Jul

Tour
Vườn Trái Cây
24 Jul

Tiệc Tái Ngộ
24 Jul

Cruise
25/7 ~ 1/8

Ghi Chú

1

Trần Văn An

3

3

3

 

với cháu nội Christy Trần

2

Vương Văn An

2

2

2

2

 

3

Lê Văn Bảy

 

2

2

2

 

4

Hoàng Mạnh Cần

2

2

2

2

 

5

Nguyễn Khắc Cần

 

2

2

 

 

6

Tân Trung Cang

2

2

2

2

 

7

Lê Minh Châu

2

2

2

 

 

8

Nguyễn Ích Chúc

 

2

2

2

 

9

Nguyễn Văn Dậu

3

3

3

3

Cùng với chị Võ Thị Triều

10

Nguyễn Văn Di

2

2

2

2

 

11

Phan Như Diệp

2

2

2

2

 

12

Trình Hữu Dục

2

2

2

2

 

13

Nguyễn Trọng Dzũng

2

2

2

2

 

14

Trần Háo Đức

2

2

2

1

 

15

Lâm Văn Hải

1

1

1

1

 

16

Huỳnh Nhân Hậu

 

2

2

2

 

17

Lâm Thiện Hoa

 

 

 

2

Thân nhân TH Đặng Ngọc Hùng

18

Ngô Đức Huấn

2

2

2

2

 

19

Đặng Ngọc Hùng

2

2

2

2

 

20

Nguyễn Thanh Liêm

2

2

2

2

 

21

Nguyễn Ngọc Lợi

 

 

2

 

 

22

Nguyễn Khắc Mão

 

 

2

 

Cùng với ái nữ Nguyễn Thu Hà

23

Đinh Minh

 

 

2

 

Khách mời của TH Hà Như Nga

24

Nguyễn Xuân Mỹ

2

2

2

2

 

25

Hà Như Nga

1

1

2

 

Cùng với ái nữ Trần Như Xuân

26

Ôn Tố Nga

 

3

3

3

Cùng với chị Ôn Tố Trân

27

Nguyễn Thiện Nữ

 

2

2

2

Cùng với chị Nguyễn Thiện Tốt

28

Hồ Tấn Phát

1

1

1

1

 

29

Hồ Văn Phong

 

 

2

2

 

30

Lê Minh Quân

2

2

2

2

 

31

Lâm Văn Quang

 

 

2

 

Thân nhân TH Nguyễn Thiện Nữ

32

Đinh Văn Quí

2

2

 

2

 

33

Đinh Nhựt Tân

4

4

 

4

Gđ Trưởng nam TH Đinh Văn Quí

34

Nguyễn Viết Tân

 

 

2

 

Khách mời của ACTH Trương Sỹ Thực

35

Lê Quang Thành

3

3

3

 

Cùng với ái nữ Lê Bạch Yến,
khách mời của ACTH Trần Văn An

36

Huỳnh Văn Thiết

2

2

2

 

 

37

Nguyễn Công Thuần

2

2

2

2

 

38

Trương Sỹ Thực

2

3

3

1

Cùng với chị Lai Hồng

39

Vũ Huy Thường

 

 

2

 

 

40

Phạm Long Thượng

3

3

3

3

 

41

Hoàng Gia Thuỵ

2

2

2

2

 

42

Nguyễn Huy Tiên

2

2

2

2

 

43

Lê Thanh Tòng

 

 

2

 

 

44

Vũ Văn Tới

2

2

2

2

 

45

Nguyễn Bá Trọng

 

 

2

 

Khách mời của TH Hà Như Nga

46

Trương Minh Viễn

2

2

2

2

 

TỔNG CỘNG

63

77

90

67