Hình Ảnh Đại Hội

Vườn trái cây
H1. Sáng 24/7 thăm vườn trái cây
Tiệc tái ngộ
H2. Tiệc tái ngộ chiều tối 24/7
Du ngoạn Puerto Rico
H3. San Juan, Puerto Rico ngày 29/7
Album
Toàn bộ album hình Đại hội

Rà mouse trên hình từng người để đọc tên, hoặc bấm mouse để thấy hình chân dung phóng lớn (Gặp trở ngại bấm vào đây).

Hình 1. Ngày 24/7 trước nhà vườn trái cây tại Miami.

Trở về Trang chính - Đại hội Miami 2010