Đại hội Họp mặt Thân hữu Điện lực Việt Nam Hải Ngoại 2010
tổ chức tại Miami, Florida (USA) từ ngày 24 th.7 đến ngày 1 th.8, năm 2010
đã thành công tốt đẹp với sự tham dự của 94 thân hữu và gia đình.
Chương trình gồm có :

  1. Thăm viếng Miami City, vùng đầm lầy Everglades (ngày 23/7) và vườn trái cây (sáng 24/7).
  2. Tiệc tái ngộ ngày 24/7 tại Crowne Plaza Miami Airport Hotel từ 5:00 giờ tới 10:00 giờ tối.
  3. Du ngoạn vùng biển East Caribbean trên du thuyền Royal Caribbean từ 25/7 đến 1/8.