Đại hội Họp mặt Thân hữu Điện lực Việt Nam Hải Ngoại 2009
tổ chức tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ từ ngày 11 th.10 đến ngày 16 th.10, năm 2009
đã thành công tốt đẹp qua 2 tiết mục :

  1. Tiệc hội ngộ ngày 11/10 tại nhà hàng Harvest Moon ở Falls Church từ 6:30 chiều tới 10:30 tối.
  2. Du ngoạn Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, và các thành phố Philadelphia, New York, Boston trong ngày 11
    và những ngày kế tiếp từ 12 đến 16 th. 10, 2009.

 

Rà mouse trên hình để đọc tên từng người

Tiệc Hội Ngộ ngày 11 th.10, 2009 tại Falls Church